Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Ircing, P. and Müller, L. : Benefit of Proper Language Processing for Czech Speech Retrieval in the CL-SR Task at CLEF 2006 . Lecture Notes in Computer Science, 4730, p. 759-765, 2007.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

The paper describes the system built by the team from the University of West Bohemia for participation in the CLEF 2006 CL-SR track. We have decided to concentrate only on the monolingual searching in the Czech test collection and investigate the effect of proper language processing on the retrieval performance. We have employed the Czech morphological analyser and tagger for that purposes. For the actual search system, we have used the classical tf.idf approach with blind relevance feedback as implemented in the Lemur toolkit. The results indicate that a suitable linguistic preprocessing is indeed crucial for the Czech IR performance.

Abstrakt v češtině

Článek popisuje systém vytvořený týmem Západočeské univerzity pro účely participace v kampani CLEF 2006 CL-SR track. Rozhodli jsme se soustředit pouze na prohledávání české testovací kolekce a prozkoumání přínosu vhodného jazykového předzpracování pro úspěšnost vyhledávání. Pro účely lingvistického předzpracování dat jsme použili morfologický analyzátor a tagger. Pro vlastní vyhledávání jsme využili klasický tf.idf přístup se slepou zpětnou vazbou tak, jak je implementován v systému Lemur. Výsledky naznačují, že vhodné lingvistické předzpracování je pro úspěšné vyhledávání v mluvené češtině vskutku klíčové.

Detail publikace

Název: Benefit of Proper Language Processing for Czech Speech Retrieval in the CL-SR Task at CLEF 2006
Autor: Ircing, P. ; Müller, L.
Název - česky: Přínos vhodného jazykového předzpracování pro vyhledávání v mluvené češtině v úloze CL-SR na CLEF 2006
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Lecture Notes in Computer Science
Svazek: 4730
Strana: 759 - 765
ISBN: 0302-9743
/ 2011-06-06 15:32:53 /

Klíčová slova

Spoken Document Retrieval, Natural Language Processing, Morphological Analysis

Klíčová slova v češtině

Vyhledávání řečových dokumentů, zpracování přirozeného jazyka, morfologická analýza

BibTeX

@ARTICLE{IrcingP_2007_BenefitofProper,
 author = {Ircing, P. and M\"{u}ller, L.},
 title = {Benefit of Proper Language Processing for Czech Speech Retrieval in the CL-SR Task at CLEF 2006},
 year = {2007},
 journal = {Lecture Notes in Computer Science},
 pages = {759-765},
 series = {4730},
 ISBN = {0302-9743},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/IrcingP_2007_BenefitofProper},
}