Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Ircing, P. and Müller, L. : Czech Monolingual Information Retrieval Using Off-The-Shelf Components - the University of West Bohemia at CLEF 2007 Ad-Hoc track . DELOS network of excellence on digital libraries, vol. 1, p. 1-4, 2007.

Abstrakt

The paper provides a brief description of the system assembled for the CLEF 2007 Ad-Hoc track by the University of West Bohemia. We have performed only monolingual experiments (Czech documents - Czech queries) using two incarnations of the tf.idf model - one with raw term frequency and the other with the BM25 term frequency weighting - as implemented in the Lemur toolkit. The effect of the blind relevance feedback was also explored. Czech morphological analyser and tagger were used for lemmatization and stop word removal.

Abstrakt v češtině

Článek stručně popisuje systém sestavený pro CLEF 2007 Ad-Hoc track Západočeskou univerzitou. Provedli jsme pouze monolingvní experimenty (české dokumenty - české dotazy), využívajíc dvě verze tf.idf modelu - jednu se surovými frekvencemi termů a druhou s BM25 vážením frekvencí termů - implementované v nástroji Lemur. Zkoumali jsme také vliv slepé zpětné vazby. Pro lematizaci a odstranění stop slov byl použit český morfologický analyzátor a tagger.

Detail publikace

Název: Czech Monolingual Information Retrieval Using Off-The-Shelf Components - the University of West Bohemia at CLEF 2007 Ad-Hoc track
Autor: Ircing, P. ; Müller, L.
Název - česky: Monolingvní vyhledávání informací v českých datech s využitím existujích komponent - Západočeská univerzita v CLEF 2007 Ad-Hoc track
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: DELOS network of excellence on digital libraries
Číslo vydání: 1
Strana: 1 - 4
ISBN: 1818-8044
/ /

Klíčová slova

Monolingual Ad-Hoc Information Retrieval, Experimentation

Klíčová slova v češtině

Monolingvní Ad-Hoc vyhledávání informací, experimenty

BibTeX

@ARTICLE{IrcingP_2007_CzechMonolingual,
 author = {Ircing, P. and M\"{u}ller, L.},
 title = {Czech Monolingual Information Retrieval Using Off-The-Shelf Components - the University of West Bohemia at CLEF 2007 Ad-Hoc track},
 year = {2007},
 journal = {DELOS network of excellence on digital libraries},
 volume = {1},
 pages = {1-4},
 ISBN = {1818-8044},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/IrcingP_2007_CzechMonolingual},
}