Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Ircing, P. and Oard, D. and Hoidekr, J. : First Experiments Searching Spontaneous Czech Speech . SIGIR 2007 Proceedings, p. 835-836, ACM Press, New York, 2007.

Abstrakt

This paper reports on experiments with the first available Czech IR test collection. The collection consists of a continuous stream from automatic transcription of spontaneous speech and the task of the IR system is to identify appropriate replay points where the discussion about the queried topic starts. The collection thus lacks clearly defined document boundaries and, as such, is extremely challenging.

Abstrakt v češtině

Článek popisuje experimenty s první dostupnou českou testovací kolekcí pro vyhledávání informací. Tato kolekce obsahuje souvislý proud textu z automatického přepisu spontánní mluvené řeči a úkolem vyhledávacího systému je identifikovat taková místa v tomto proudu, kde začíná rozhovor o daném tématu. Kolekce tedy postrádá jasně definované hranice dokumentů a jako taková představuje velkou výzvu.

Detail publikace

Název: First Experiments Searching Spontaneous Czech Speech
Autor: Ircing, P. ; Oard, D. ; Hoidekr, J.
Název - česky: První experimenty s vyhledáváním ve spontánní mluvené češtině
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 23.7.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: SIGIR 2007 Proceedings
Strana: 835 - 836
ISBN: 978-1-59593-597-7
Nakladatel: ACM Press
Místo vydání: New York
Datum: 23.7.2007 - 26.7.2007
/ /

Klíčová slova

Speech Retrieval, Spontaneous Speech

Klíčová slova v češtině

Vyhledávání v řečových datech, spontánní řeč

BibTeX

@INPROCEEDINGS{IrcingP_2007_FirstExperiments,
 author = {Ircing, P. and Oard, D. and Hoidekr, J.},
 title = {First Experiments Searching Spontaneous Czech Speech},
 year = {2007},
 publisher = {ACM Press},
 journal = {SIGIR 2007 Proceedings},
 address = {New York},
 pages = {835-836},
 ISBN = {978-1-59593-597-7},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/IrcingP_2007_FirstExperiments},
}