Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Ircing, P. and Pecina, P. and Oard, D. and Wang, J. and White, R. and Hoidekr, J. : Information Retrieval Test Collection for Searching Spontaneous Czech Speech . Lecture Notes in Artificial Intelligence, 4629, p. 439-446, 2007.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

This paper describes the design of the first large-scale IR test collection built for the Czech language. The creation of this collection also happens to be very challenging, as it is based on a continuous text stream from automatic transcription of spontaneous speech and thus lacks clearly defined document boundaries. All aspects of the collection building are presented, together with some general findings of initial experiments.

Abstrakt v češtině

Článek popisuje vývoj první rozsáhlé testovací kolekce pro vyhledávání informací vytvořené pro český jazyk. Tvorba této kolekce je shodou okolností velkou výzvou, neboť kolekce je postavena na souvislém proudu textu z automatického přepisu spontánní řeči a jako taková postrádá jasně definované hranice mezi dokumenty. Článek představuje všechny aspekty budování kolekce, včetně některých obecných zjištění vzešlých z prvních experimentů.

Detail publikace

Název: Information Retrieval Test Collection for Searching Spontaneous Czech Speech
Autor: Ircing, P. ; Pecina, P. ; Oard, D. ; Wang, J. ; White, R. ; Hoidekr, J.
Název - česky: Testovací kolekce pro vyhledávání informací ve spontánní mluvené češtině
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Lecture Notes in Artificial Intelligence
Svazek: 4629
Strana: 439 - 446
ISBN: 0302-9743
/ 2011-06-06 15:31:49 /

Klíčová slova

Spoken Document Retrieval, Evaluation

Klíčová slova v češtině

Vyhledávání v řečových datech, evaluace

BibTeX

@ARTICLE{IrcingP_2007_InformationRetrieval,
 author = {Ircing, P. and Pecina, P. and Oard, D. and Wang, J. and White, R. and Hoidekr, J.},
 title = {Information Retrieval Test Collection for Searching Spontaneous Czech Speech},
 year = {2007},
 journal = {Lecture Notes in Artificial Intelligence},
 pages = {439-446},
 series = {4629},
 ISBN = {0302-9743},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/IrcingP_2007_InformationRetrieval},
}