Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Ircing Pavel and Psutka Josef and Psutka Josef V. and Pražák Aleš and Tychtl Zbyněk : Automatic Speech Recognition and Information Retrieval Techniques for Facilitating Access to Video Archives of Cultural Heritage . IEEE SMC International Conference on Distributed Human-Machine Systems, vol. ;, p. 323-328, Czech Technical University, Atény, 2008.

Abstrakt

This paper presents an overview of the Czech automatic speech recognition (ASR) and information retrieval (IR) systems and techniques developed within the MALACH project for improving access to the large cultural heritage archives containing the testimonies of the Holocaust survivors.

Abstrakt v češtině

Článek obsahuje přehled systémů a technik automatického rozpoznávání řeči a vyhledávání informací vyvinutých pro češtinu v rámci projektu MALACH. Cílem těchto systémů je zlepšit možnost přístupu k velkým archivům kulturního dědictví obsahujícím svědectví lidí, kteří přežili Holokaust.

Detail publikace

Název: Automatic Speech Recognition and Information Retrieval Techniques for Facilitating Access to Video Archives of Cultural Heritage
Autor: Ircing Pavel ; Psutka Josef ; Psutka Josef V. ; Pražák Aleš ; Tychtl Zbyněk
Název - česky: Techniky automatického rozpoznávání řeči a vyhledávání informací pro zlepšení přístupu k videoarchivům obsahujícím kulturní dědictví
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: IEEE SMC International Conference on Distributed Human-Machine Systems
Číslo vydání: ;
Strana: 323 - 328
ISBN: 978-80-01-04027-0
Nakladatel: Czech Technical University
Místo vydání: Atény
Datum: 12.3.2008
2011-03-15 16:21:31 / 2011-06-09 12:28:07 / 1

Klíčová slova

automatic speech recognition, information retrieval, cultural heritage

Klíčová slova v češtině

automatické rozpoznávání řeči, vyhledávání informací, kulturní dědictví

BibTeX

@INPROCEEDINGS{IrcingPavel_2008_AutomaticSpeech,
 author = {Ircing Pavel and Psutka Josef and Psutka Josef V. and Pra\v{z}\'{a}k Ale\v{s} and Tychtl Zbyn\v{e}k},
 title = {Automatic Speech Recognition and Information Retrieval Techniques for Facilitating Access to Video Archives of Cultural Heritage},
 year = {2008},
 publisher = {Czech Technical University},
 journal = {IEEE SMC International Conference on Distributed Human-Machine Systems},
 address = {At\'{e}ny},
 volume = {;},
 pages = {323-328},
 ISBN = {978-80-01-04027-0},
 note = {chyb\'{i} kopie tit. listu},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/IrcingPavel_2008_AutomaticSpeech},
}