Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Ircing Pavel and Psutka Josef and Vavruška Jan : What Can and Cannot Be Found in Czech Spontaneous Speech Using Document-Oriented IR Methods ? UWB at CLEF 2007 CL-SR Track . Lecture Notes in Computer Science, vol. 5152, p. 712-718, 2008.

Abstrakt

The paper presents an overview of the system build and experiments performed for the CLEF 2007 CL-SR track by the University of West Bohemia. We have concentrated on the monolingual experiments using the Czech collection only. The approach that was successfully employed by our team in the last year?s campaign (simple tf.idf model with blind relevance feedback, accompanied with solid linguistic preprocessing) was used again but the set of performed experiments was broadened and a more detailed analysis of the results is provided.

Abstrakt v češtině

Článek představuje přehled systémů postavených a experimentů provedených pro CLEF 2007 CL-SR track týmem Západočeské univerzity. Soustředili jsme se pouze na monolingvní experimenty s českou testovací kolekcí. Přístup, který jsme úspěšně použili v minulé kampani (jednoduchý tf.idf model se slepou zpětnou vazbou, se solidním lingvistickým předzpracováním) byl použit znovu, ale množina provedených experimentů byla rozšířena a dosažené výsledky důkladněji rozebrány.

Detail publikace

Název: What Can and Cannot Be Found in Czech Spontaneous Speech Using Document-Oriented IR Methods ? UWB at CLEF 2007 CL-SR Track
Autor: Ircing Pavel ; Psutka Josef ; Vavruška Jan
Název - česky: Co lze a nelze najít v české spontánní řeči s použitím IR metod orientovaných na dokumenty - ZČU v CLEF 2007 CL-SR Track
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Lecture Notes in Computer Science
Číslo vydání: 5152
Strana: 712 - 718
ISSN: 0302-9743
2011-03-15 16:21:31 / 2011-03-15 16:21:31 / 1

Klíčová slova

Spoken Document Retrieval, Natural Language Processing, Morphological Analysis

Klíčová slova v češtině

Vyhledávání řečových dokumentů, zpracování přirozeného jazyka, morfologická analýza

BibTeX

@ARTICLE{IrcingPavel_2008_WhatCanandCannot,
 author = {Ircing Pavel and Psutka Josef and Vavru\v{s}ka Jan},
 title = {What Can and Cannot Be Found in Czech Spontaneous Speech Using Document-Oriented IR Methods ? UWB at CLEF 2007 CL-SR Track},
 year = {2008},
 journal = {Lecture Notes in Computer Science},
 volume = {5152},
 pages = {712-718},
 ISSN = {0302-9743},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/IrcingPavel_2008_WhatCanandCannot},
}