Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Ircing Pavel and Psutka Josef and Psutka Josef V. : Using Morphological Information for Robust Language Modeling in Czech ASR System . IEEE Transactions on Audio Speech and Language Processing, vol. 17, p. 840-847, IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, 2009.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

This paper shows that using rich morphological tags within the concept of class-based n-gram language model with many-to-many word-to-class mapping and combination of this model with the standard word-based n-gram can improve the recognition accuracy over the word-based baseline on the task of automatic transcription of unconstrained spontaneous Czech interviews.

Abstrakt v češtině

Článek ukazuje, že použití bohatých morfologických značek v rámci třídového n-gramového jazykového modelu a kombinace tohoto modelu se standardním slovním n-gramovým modelem může zlepšit přesnost rozpoznávání oproti slovnímu modelu v úloze automatického přepisu spontánních českých rozhovorů.

Detail publikace

Název: Using Morphological Information for Robust Language Modeling in Czech ASR System
Autor: Ircing Pavel ; Psutka Josef ; Psutka Josef V.
Název - česky: Využití morfologické informace pro robustní jazykové modelování v českém ASR systému
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2009
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: IEEE Transactions on Audio Speech and Language Processing
Číslo vydání: 17
Strana: 840 - 847
ISSN: 1558-7916
Nakladatel: IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC
2011-03-15 16:21:44 / 2011-06-09 12:30:58 / 1

Klíčová slova

morphological tags

Klíčová slova v češtině

jazykové modely, rozpoznávání, syntéza řeči

BibTeX

@ARTICLE{IrcingPavel_2009_UsingMorphological,
 author = {Ircing Pavel and Psutka Josef and Psutka Josef V.},
 title = {Using Morphological Information for Robust Language Modeling in Czech ASR System},
 year = {2009},
 publisher = {IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC},
 journal = {IEEE Transactions on Audio Speech and Language Processing},
 volume = {17},
 pages = {840-847},
 ISSN = {1558-7916},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/IrcingPavel_2009_UsingMorphological},
}