Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Iyengar, G. and Duygulu, P. and Feng, S. and Ircing, P. and Khudanpur, S. and Klakow, D. and Krause, M. and Manmatha, R. and Nock, H. and Petkova, D. and Pytlik, B. and Virga, P. : Joint visual-text modeling for automatic retrieval of multimedia documents . Proceedings of the 13th ACM international conference on Multimedia, p. 21-30, ACM Press, New York, NY, 2005.

Abstrakt

The paper describes a novel approach for jointly modeling the text and the visual components of multimedia documents for the purpose of information retrieval(IR). It proposes a novel framework where individual components are developed to model different relationships between documents and queries and then combined into a joint retrieval framework.

Abstrakt v češtině

Článek popisuje nový přístup ke sdruženému modelování textové a vizuální složky multimediálních dokumentů pro účely vyhledávání informací (information retrieval - IR). Navrhuje novou strukturu, ve které jsou jednotlivé komponenty vyvíjeny tak, aby modelovaly různé vztahy mezi dokumenty a dotazy, a poté jsou tyto komponenty kombinovány ve společném systému pro vyhledávání.

Detail publikace

Název: Joint visual-text modeling for automatic retrieval of multimedia documents
Autor: Iyengar, G. ; Duygulu, P. ; Feng, S. ; Ircing, P. ; Khudanpur, S. ; Klakow, D. ; Krause, M. ; Manmatha, R. ; Nock, H. ; Petkova, D. ; Pytlik, B. ; Virga, P.
Název - česky: Sdružené vizuálně-textové modelování pro automatické vyhledávání multimediálních dokumentů
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 6.11.2005
Rok vydání: 2005
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings of the 13th ACM international conference on Multimedia
Strana: 21 - 30
ISBN: 1-59593-044-2
Nakladatel: ACM Press
Místo vydání: New York, NY
Datum: 6.11.2005 - 12.11.2005
/ /

Klíčová slova

Joint Visual-Text Models, TRECVID, Multimedia Retrieval Models

Klíčová slova v češtině

Sdružené vizuálně-textové modely, TRECVID, Modely pro multimediální vyhledávání

BibTeX

@INPROCEEDINGS{IyengarG_2005_Jointvisual-text,
 author = {Iyengar, G. and Duygulu, P. and Feng, S. and Ircing, P. and Khudanpur, S. and Klakow, D. and Krause, M. and Manmatha, R. and Nock, H. and Petkova, D. and Pytlik, B. and Virga, P.},
 title = {Joint visual-text modeling for automatic retrieval of multimedia documents},
 year = {2005},
 publisher = {ACM Press},
 journal = {Proceedings of the 13th ACM international conference on Multimedia},
 address = {New York, NY},
 pages = {21-30},
 ISBN = {1-59593-044-2},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/IyengarG_2005_Jointvisual-text},
}