Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Jakub Kanis and Zdeněk Krňoul and Marek Hruz : Combination of Positions and Angles for Hand Pose Estimation . 21st International Conference on Speech and Computer SPECOM 2019, Proceedings of SPECOM 2019, Lecture Notes in Artificial Intelligence, LNAI 11658 , Springer, Cham, 2019.

Abstrakt

This paper deals with the estimation of hand pose from a single depth image. We present a method that is based on a description of the hand pose via local rotations of bones trained discriminatively in an end-to-end fashion using a convolutional neural network. We compare our method with existing approach of hand pose estimation of 3D locations of hand joints. For this purpose, we collected precise ground-truth data with a passive marker-based optical motion capture technology. The results show, that the estimation of the hand pose formulated as a combination of local rotations of bones and relative locations of joints outperforms the direct estimation of 3D global joints locations.

Abstrakt v češtině

Tento článek se zabývá odhadem pozice rukou z jediného hloubkového obrazu. Představujeme metodu, která je založena na popisu pozice ruky prostřednictvím lokálních rotací kostí, které byly trénovány diskriminačně end-to-end módem pomocí konvoluční neuronové sítě. Srovnáváme naši metodu se stávajícím přístupem odhadu pozice rukou z 3D umístění kloubů ruky. Za tímto účelem jsme shromažďovali přesná data pomocí technologie optického snímání pohybu založeného na markerech. Výsledky ukazují, že odhad pozice ruky formulovaný jako kombinace lokálních rotací kostí a relativních poloh kloubů překonává přímý odhad 3D globálních kloubů.

Detail publikace

Název: Combination of Positions and Angles for Hand Pose Estimation
Autor: Jakub Kanis ; Zdeněk Krňoul ; Marek Hruz
Název - česky: Kombinace pozic a úhlů pro odhad pozice rukou
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2019
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název knihy: Proceedings of SPECOM 2019
Název časopisu / knihy: 21st International Conference on Speech and Computer SPECOM 2019
Svazek: Lecture Notes in Artificial Intelligence, LNAI 11658
DOI: 10.1007/978-3-030-26061-3_22
Nakladatel: Springer, Cham
/ 2020-04-15 12:04:25 /

Klíčová slova

Hand pose estimation, Sign language processing, Shadow speaker

Klíčová slova v češtině

Odhad pozice ruky, zpracování znakového jazyka, stínový řečník

BibTeX

@INPROCEEDINGS{JakubKanis_2019_Combinationof,
 author = {Jakub Kanis and Zden\v{e}k Kr\v{n}oul and Marek Hruz},
 title = { Combination of Positions and Angles for Hand Pose Estimation},
 year = {2019},
 publisher = {Springer, Cham},
 journal = {21st International Conference on Speech and Computer SPECOM 2019},
 booktitle = {Proceedings of SPECOM 2019},
 series = {Lecture Notes in Artificial Intelligence, LNAI 11658 },
 doi = {10.1007/978-3-030-26061-3_22},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JakubKanis_2019_Combinationof},
}