Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Jan Ptáček and Pavel Ircing and Miroslav Spousta and Jan Romportl and Zdeněk Loose and Silvie Cinková and José Relaño Gil and Raúl Santos : Integration of Speech and Text Processing Modules into a Real-Time Dialogue System . Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 6231, p. 552-559, Springer, Heidelberg, 2010.

Abstrakt

This paper presents a real-time implementation of an automatic dialogue system called `Senior Companion', which is not strictly task-oriented, but instead it is designed to `chat' with elderly users about their family photographs. To a large extent, this task has lost the usual restriction of dialogue systems to a particular (narrow) domain, and thus the speech and natural language processing components had to be designed to cover a broad range of possible user and system utterances.

Detail publikace

Název: Integration of Speech and Text Processing Modules into a Real-Time Dialogue System
Autor: Jan Ptáček ; Pavel Ircing ; Miroslav Spousta ; Jan Romportl ; Zdeněk Loose ; Silvie Cinková ; José Relaño Gil ; Raúl Santos
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.9.2010
Rok vydání: 2010
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Lecture Notes in Artificial Intelligence
Číslo vydání: 6231
Strana: 552 - 559
ISSN: 0302-9743
Nakladatel: Springer
Místo vydání: Heidelberg
/ 2011-01-30 16:53:47 /

Klíčová slova

automatic dialog systems, human-computer interaction, speech technologies, natural language processing

Klíčová slova v češtině

automatický dialogový systém, interakce mezi člověkem, strojem, řečové technologie, zpracování přirozeného jazyka

BibTeX

@ARTICLE{JanPtacek_2010_IntegrationofSpeech,
 author = {Jan Pt\'{a}\v{c}ek and Pavel Ircing and Miroslav Spousta and Jan Romportl and Zden\v{e}k Loose and Silvie Cinkov\'{a} and Jos\'{e} Rela?o Gil and Ra\'{u}l Santos},
 title = {Integration of Speech and Text Processing Modules into a Real-Time Dialogue System},
 year = {2010},
 publisher = {Springer},
 journal = {Lecture Notes in Artificial Intelligence},
 address = {Heidelberg},
 volume = {6231},
 pages = {552-559},
 ISSN = {0302-9743},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JanPtacek_2010_IntegrationofSpeech},
}