Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Jan Romportl : Prosodic Phrase Annotation in Czech Corpus . Proceedings of the 19th Czech-German Workshop on Speech Processing, p. 80-83, Prague, 2009.

Abstrakt

In order to improve speech naturalness of a unit selection TTS system it is necessary to annotate prosodic phrase boundaries in the whole source corpus, which is extremely difficult to achieve manually. However, automatic machine learning methods require reliable training and testing sets. This paper describes an objective method for assignment of prosodic phrases in read speech data, which is able to produce such reliable sets. The method is based on statistical evaluation of listening test data by a maximum-likelihood approach with parameters estimated by an EM algorithm.

Abstrakt v češtině

Má-li být zvýšena přirozenost řeči syntetizované systémem TTS s výběrem jednotek, je nezbytné, aby byly v celém zdrojovém korpusu označeny hranice prozodických frází. Je ovšem velice obtížné dosáhnout toho manuální anotací, proto je nutné využít metod umělé inteligence, zejména pak strojového učení a klasifikace. Tyto metody však vyžadují spolehlivé a objektivně označené soubory testovacích a trénovacích dat. V tomto článku je popsána metoda objektivního označení prozodických frází v řečovém korpusu, která je schopna požadované soubory vytvořit. Je založena na statistickém vyhodnocení dat získaných z poslechových testů, přičemž využívá metody maximální věrohodnosti a algoritmu EM.

Detail publikace

Název: Prosodic Phrase Annotation in Czech Corpus
Autor: Jan Romportl
Název - česky: Anotace prozodických frází v českém korpusu
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2009
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název knihy: Proceedings of the 19th Czech-German Workshop on Speech Processing
Strana: 80 - 83
ISBN: 978-80-86269-18-4
Místo vydání: Prague
/ 2010-01-08 15:39:17 /

Klíčová slova

prosody, TTS system, corpus

Klíčová slova v češtině

prozodie, systém TTS, korpus

BibTeX

@INPROCEEDINGS{JanRomportl_2009_ProsodicPhrase,
 author = {Jan Romportl},
 title = {Prosodic Phrase Annotation in Czech Corpus},
 year = {2009},
 address = {Prague},
 pages = {80-83},
 booktitle = {Proceedings of the 19th Czech-German Workshop on Speech Processing},
 ISBN = {978-80-86269-18-4},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JanRomportl_2009_ProsodicPhrase},
}