Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Jan Romportl and Enrico Zovato and Raúl Santos and Pavel Ircing and José Relaño Gil and Morena Danieli : Application of Expressive TTS Synthesis in an Advanced ECA System . Proceedings of the ISCA Tutorial and Research Workshop on Speech Synthesis, p. 120-125, National Institute of Information and Communications Technology, Kyoto, 2010.

PDF ke stažení

PDF

Další informace


Web of SSW7 (with the proceedings)

Abstrakt

The research project COMPANIONS aims at developing an advanced embodied conversational agent (ECA). This ECA is used in two scenarios and two languages (English and Czech), and it requires a TTS system being able to generate very natural expressive and emotional speech output. This paper describes application issues of two such systems within the ECA, introduces approaches to expressive speech handling in unit selection methods, and discusses similarities and differences between these systems and approaches.

Abstrakt v češtině

Cílem výzkumného projektu COMPANIONS je vytvoření pokročilého vtěleného konverzačního agenta (ECA). Tento agent je použit ve dvou scénářích a ve dvou jazycích (anglicky a česky) a požaduje takový systém TTS, který umožňuje generovat velmi přirozený a emoční řečový výstup. Tento článek popisuje aplikační otázky dvou takových systému uvnitř zmíněného ECA, představuje přístupy k ovládání expresivní syntézy v systémech s výběrem jednotek a diskutuje podobnosti i odlišnosti obou systémů.

Detail publikace

Název: Application of Expressive TTS Synthesis in an Advanced ECA System
Autor: Jan Romportl ; Enrico Zovato ; Raúl Santos ; Pavel Ircing ; José Relaño Gil ; Morena Danieli
Název - česky: Aplikace expresivního systému TTS v pokročilém systému ECA
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 22.9.2010
Rok vydání: 2010
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název knihy: Proceedings of the ISCA Tutorial and Research Workshop on Speech Synthesis
Strana: 120 - 125
ISSN: 1680-8908
Nakladatel: National Institute of Information and Communications Technology
Místo vydání: Kyoto
Datum: 22.9.2010 - 24.9.2010
/ 2011-01-30 17:02:46 /

Klíčová slova

expressive speech synthesis, TTS, unit selection, embodied conversational agent, dialogue system

Klíčová slova v češtině

expresivní řečová syntéza, TTS, výběr jednotek, vtělený konverzační agent, dialogový systém

BibTeX

@INPROCEEDINGS{JanRomportl_2010_Applicationof,
 author = {Jan Romportl and Enrico Zovato and Ra\'{u}l Santos and Pavel Ircing and Jos\'{e} Rela?o Gil and Morena Danieli},
 title = {Application of Expressive TTS Synthesis in an Advanced ECA System},
 year = {2010},
 publisher = {National Institute of Information and Communications Technology},
 address = {Kyoto},
 pages = {120-125},
 booktitle = {Proceedings of the ISCA Tutorial and Research Workshop on Speech Synthesis},
 ISSN = {1680-8908},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JanRomportl_2010_Applicationof},
}