Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Jan Romportl : Automatic Prosodic Phrase Annotation in a Corpus for Speech Synthesis . Proceedings of Speech Prosody 2010, University of Illionois, Chicago, IL, USA, 2010.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

In order to improve speech naturalness of a unit selection TTS system it is necessary to annotate prosodic phrase boundaries in the whole source corpus, which is extremely difficult to achieve manually. It is thus usefull to employ a machine classifier. This paper discusses suitable feature selection for such classification of a Czech TTS corpus, presents results of experiments with linear and quadratic classifiers and artificial neural networks, and compares them with human annotators.

Abstrakt v češtině

Za účelem zvýšení přirozenosti řeči syntetizované systémem TTS s výběrem jednotek je nutné anotovat hranice prozodických frází v celém zdrojovém řečovém korpusu, což je při manuální anotaci extrémně obtížné. Proto je užitečné v této úloze využít strojový klasifikátor. Tento článek řeší výběr vhodných klasifikačních příznaků na příkladu českého korpusu pro systém TTS, dále uvádí výsledky experimentů s lineárním a kvadratickým klasifikátorem a neuronovými sítěmi, a na závěr porovnává výsledky strojové anotace s lidskými anotátory.

Detail publikace

Název: Automatic Prosodic Phrase Annotation in a Corpus for Speech Synthesis
Autor: Jan Romportl
Název - česky: Automatická anotace prozodických frází v korpusu pro řečovou syntézu
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 11.5.2010
Rok vydání: 2010
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název knihy: Proceedings of Speech Prosody 2010
Nakladatel: University of Illionois
Místo vydání: Chicago, IL, USA
Datum: 11.5.2010 - 14.5.2010
/ 2010-05-28 15:25:16 /

Klíčová slova

speech synthesis, prosody, prosodic phrase, classification, neural network, unit selection, corpus

Klíčová slova v češtině

řečová syntéza, prozodie, prozodická fráze, klasifikace, neuronová síť, výběr jednotek, korpus

BibTeX

@INPROCEEDINGS{JanRomportl_2010_AutomaticProsodic,
 author = {Jan Romportl},
 title = {Automatic Prosodic Phrase Annotation in a Corpus for Speech Synthesis},
 year = {2010},
 publisher = {University of Illionois},
 address = {Chicago, IL, USA},
 booktitle = {Proceedings of Speech Prosody 2010},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JanRomportl_2010_AutomaticProsodic},
}