Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Jan Romportl : On the Objectivity of Prosodic Phrases . The Phonetician, vol. 96, p. 7-19, The International Society of Phonetic Sciences, 2010.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

Objective annotation of prosodic phrases in a corpus for a text-to-speech system is an important issue due to its influence on the naturalness of synthesised speech. The paper discusses drawbacks of common ways of prosodic phrase annotation and proposes a concept of prosodic phrases defined by a maximum likelihood estimation over results of many parallel subjective annotations. Validity of this method is analysed in terms of agreement among the subjects using Cohen?s and Fleiss? kappa measures and heuristically modified relative agreement.

Abstrakt v češtině

Objektivní anotace prozodických frází v korpusu pro systém převodu textu na řeč je velice důležitá kvůli svému vlivu na přirozenost syntetizované řeči. Tento článek diskutuje nedostatky běžných způsobů anotace prozodických frází a navrhuje koncept prozodických frází definovaných maximálně věrohodným odhadem nad výsledky mnoha paralelních subjektivních anotací.

Detail publikace

Název: On the Objectivity of Prosodic Phrases
Autor: Jan Romportl
Název - česky: K objektivitě prozodických frází
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.4.2010
Rok vydání: 2010
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: The Phonetician
Číslo vydání: 96
Strana: 7 - 19
ISSN: 0741-6164
Nakladatel: The International Society of Phonetic Sciences
/ 2010-05-28 15:25:07 /

Klíčová slova

prosodic phrase, objective annotation, speech corpus

Klíčová slova v češtině

prozodická fráze, objektivní anotace, řečový korpus

BibTeX

@ARTICLE{JanRomportl_2010_OntheObjectivityof,
 author = {Jan Romportl},
 title = {On the Objectivity of Prosodic Phrases},
 year = {2010},
 publisher = {The International Society of Phonetic Sciences},
 journal = {The Phonetician},
 volume = {96},
 pages = {7-19},
 ISSN = {0741-6164},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JanRomportl_2010_OntheObjectivityof},
}