Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Jan Romportl and Jindřich Matoušek : Several Aspects of Machine-Driven Phrasing in Text-to-Speech Systems . The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, vol. 95, p. 51-61, 2011.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

The article discusses differences between a priori and a posteriori phrasing and their importance in the task of automatic prosodic phrasing in text-to-speech systems. On several examples it illustrates shortcomings of common evaluation of a priori phrasing performance using a posteriori phrasing of referential corpus data. The paper also proposes and evaluates a method for a priori phrasing based on template matching of quasi-syntactical representations of sentences.

Abstrakt v češtině

Článek diskutuje rozdíly mezi apriorním a aposteriorním frázováním a jejich důležitost v úloze automatického prozodického frázování v systémech převodu textu na řeč (text-to-speech, TTS). Na několika příkladech ilustruje nedostatky běžné evaluace apriorního frázování, které používá aposteriorní frázování jako referenční data. článek dále navrhuje a hodnotí metodu apriorního frázování založenou na porovnávání vzorů kvazisyntaktických reprezentací vět.

Detail publikace

Název: Several Aspects of Machine-Driven Phrasing in Text-to-Speech Systems
Autor: Jan Romportl ; Jindřich Matoušek
Název - česky: Několik aspektů strojového frázování v systémech převodu textu na řeč
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2011
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics
Číslo vydání: 95
Strana: 51 - 61
ISSN: 0032-6585
/ 2011-12-05 14:51:25 /

Klíčová slova

text-to-speech, machine learning, prosody, prosodic structure

Klíčová slova v češtině

převod textu na řeč, strojové učení, prozodie, prozodická struktura

BibTeX

@MISC{JanRomportl_2011_SeveralAspectsof,
 author = {Jan Romportl and Jind\v{r}ich Matou\v{s}ek},
 title = {Several Aspects of Machine-Driven Phrasing in Text-to-Speech Systems},
 year = {2011},
 journal = {The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics},
 volume = {95},
 pages = {51-61},
 ISSN = {0032-6585},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JanRomportl_2011_SeveralAspectsof},
}