Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Jan Romportl : Přirozenost umělé inteligence . Člověk v nových světech, Západočeská univerzita v Plzni & Nakladatelství Koniáš, Plzeň, 2012.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

Kapitola se zabývá vztahem přirozeného a umělého, a to zejména s ohledem na umělou inteligenci. Umělost definuje prostřednictvím jazykové uchopitelnosti, diskutuje proměnu umělosti v přirozenost na základě množství kauzálních vztahů a obhajuje tezi, že emergentní jevy jsou z principu přirozené. Toto pak dává do souvislosti s problematikou umělé inteligence.

Detail publikace

Název: Přirozenost umělé inteligence
Autor: Jan Romportl
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 1.6.2012
Rok vydání: 2012
Typ publikace: Kapitola v knize
Název knihy: Člověk v nových světech
ISBN: 978-80-261-0068-3
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni & Nakladatelství Koniáš
Místo vydání: Plzeň
/ 2012-11-18 19:57:56 /

Klíčová slova

umělá inteligence, přirozenost, umělost, emergence

BibTeX

@INBOOK{JanRomportl_2012_Prirozenostumele,
 author = {Jan Romportl},
 title = {P\v{r}irozenost um\v{e}l\'{e} inteligence},
 year = {2012},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita v Plzni & Nakladatelstv\'{i} Koni\'{a}\v{s}},
 address = {Plze\v{n}},
 booktitle = {\v{C}lov\v{e}k v nov\'{y}ch sv\v{e}tech},
 ISBN = {978-80-261-0068-3},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JanRomportl_2012_Prirozenostumele},
}