Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Jan Romportl : Kapitoly z historie kybernetiky . Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2013.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

Tato skripta vznikla primárně pro potřeby výuky historie kybernetiky na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni (ZČU), avšak jsou určena mnohem širšímu okruhu čtenářů než jen studentům. Jejich cílem je seznámit čtenáře (ať už je jím student, doktorand, akademický pracovník či kdokoli jiný) s jedním z úhlů pohledu na vznik a dnešní postavení kybernetiky.

Detail publikace

Název: Kapitoly z historie kybernetiky
Autor: Jan Romportl
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 13.2.2013
Rok vydání: 2013
Typ publikace: Učební text, skripta, výukový program, příručka
ISBN: 978-80-261-0185-7
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Místo vydání: Plzeň
/ 2014-09-11 14:25:24 /

Klíčová slova

kybernetika, umělá inteligence, historie

Klíčová slova v češtině

kybernetika, umělá inteligence, historie

BibTeX

@BOOK{JanRomportl_2013_Kapitolyzhistorie,
 author = {Jan Romportl},
 title = {Kapitoly z historie kybernetiky},
 year = {2013},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita v Plzni},
 address = {Plze\v{n}},
 ISBN = {978-80-261-0185-7},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JanRomportl_2013_Kapitolyzhistorie},
}