Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Jan Romportl : Speech Synthesis and Uncanny Valley . Text, Speech, and Dialogue, 17th International Conference, TSD 2014, Lecture Notes in Computer Science, vol. 8655, p. 595-602, Springer, 2014.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

The paper discusses a hypothesis relating high quality text-to-speech (TTS) synthesis in spoken dialogue systems with the concept of “uncanny valley”. It introduces a “Wizard-of-Oz” experiment with 30 volunteers engaged in conversations with two synthetic voices of different naturalness. The results of the experiment are summarized and interpreted, leading to the conclusion that the TTS uncanny valley effect in dialogue systems can probably be superseded and inverted by a positive attitude of the systems’ users toward new technologies.

Abstrakt v češtině

Tento článek diskutuje hypotézu, která klade do souvislostí vysoce kvalitní syntézu text-to-speech (TTS) v hlasových dialogových systémech s konceptem "uncanny valley". Představuje experiment typu "Wizard-of-Oz" se 30 dobrovolníky zapojenými do konverzací se dvěma syntetickými hlasy různé kvality. Článek dále shrnuje a interpretuje výsledek experimentu a dochází k závěru, že "TTS uncanny valley" efekt v dialogových systémech může být pravděpodobně potlačen pozitivním přístupem uživatelů vzhledem k novým technologiím.

Detail publikace

Název: Speech Synthesis and Uncanny Valley
Autor: Jan Romportl
Název - česky: Řečová syntéza a koncept Uncanny Valley
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.9.2014
Rok vydání: 2014
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název knihy: Text, Speech, and Dialogue, 17th International Conference, TSD 2014
Svazek: Lecture Notes in Computer Science
Číslo vydání: 8655
Strana: 595 - 602
DOI: 10.1007/978-3-319-10816-2_72
ISBN: 978-3-319-10815-5
ISSN: 0302-9743
Nakladatel: Springer
/ 2015-01-08 21:33:01 /

Klíčová slova

text-to-speech synthesis, spoken dialogue system, uncanny valley, experiment

Klíčová slova v češtině

text-to-speech, převod textu na řeč, hlasové dialogové systémy, uncanny valley, experiment

BibTeX

@INPROCEEDINGS{JanRomportl_2014_SpeechSynthesisand,
 author = {Jan Romportl},
 title = {Speech Synthesis and Uncanny Valley},
 year = {2014},
 publisher = {Springer},
 volume = {8655},
 pages = {595-602},
 booktitle = {Text, Speech, and Dialogue, 17th International Conference, TSD 2014},
 series = {Lecture Notes in Computer Science},
 ISBN = {978-3-319-10815-5},
 ISSN = {0302-9743},
 doi = {10.1007/978-3-319-10816-2_72},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JanRomportl_2014_SpeechSynthesisand},
}