Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Jan Švec and Luboš Šmídl : Real-time Large Vocabulary Spontaneous Speech Recognition for Spoken Dialog Systems . Proceedings of the 4th International Congress on Image and Signal Processing, p. 2458-2463, Shanghai, 2011.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

This paper describes the method for modifying the baseline speech recognition system to be suitable for a use in spoken dialog system with mixed initiative and natural user's input. We present three approaches for extending the recognition vocabulary to ensure the spoken dialog system is able to recognize all entities in the given domain. The colloquial text normalization method is proposed. The experiments performed on spontaneous speech corpus suggested that the proposed method is very important for languages where the formal written language and a common colloquial speech are very different. The overall word error rate was reduced by 16.7%.

Abstrakt v češtině

Článek popisuje modifikaci výchozího systému pro rozpoznávání řeči. Výsledný systém je vhodný pro použití v hlasovém dialogovém systému se smíšenou iniciativou a přirozeným vstupem. Jsou prezentovány tři přístupy pro rozšiření rozpoznávacího slovníku za účelem zajištění schopnosti rozpoznat všechny entity z dané domény. Dále je navržena metoda normalizace nespisovného textu. Experimenty provedené na korpusu spontánní řeči ukazují, že navržená metoda je velmi významná pro jazyky, kde se podstatně liší psaná formální podoba jazyka a obecná nespisnovná řeč. Celková chybovost slov (Word Error Rate) byla redukována o 16.7%.

Detail publikace

Název: Real-time Large Vocabulary Spontaneous Speech Recognition for Spoken Dialog Systems
Autor: Jan Švec ; Luboš Šmídl
Název - česky: Rozpoznání spojité spontánní řeči s velkým slovníkem a v reálném čase pro dialogové systémy
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2011
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings of the 4th International Congress on Image and Signal Processing
Strana: 2458 - 2463
ISBN: 978-1-4577-1446-7
Místo vydání: Shanghai
/ 2011-12-21 09:00:47 /

Klíčová slova

speech recognition, language modeling, spoken dialog system

Klíčová slova v češtině

řeči, jazykové modelování, hlasové dialogové systémy

BibTeX

@INPROCEEDINGS{JanSvec_2011_Real-timeLarge,
 author = {Jan \v{S}vec and Lubo\v{s} \v{S}m\'{i}dl},
 title = {Real-time Large Vocabulary Spontaneous Speech Recognition for Spoken Dialog Systems},
 year = {2011},
 journal = {Proceedings of the 4th International Congress on Image and Signal Processing},
 address = {Shanghai},
 pages = {2458-2463},
 ISBN = {978-1-4577-1446-7},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JanSvec_2011_Real-timeLarge},
}