Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Jan Zelinka and Petr Salajka and Luděk Müller : On Deep and Shallow Neural Networks in Speech Recognition from Speech Spectrum . Speech and Computer, 17th International Conference, SPECOM 2015, p. 301-308, Springer, 2015.

Abstrakt

This paper demonstrates how usual feature extraction methods such as the PLP can be successfully replaced by a neural network and how signal processing methods such as mean normalization, variance normalization and delta coefficients can be successfully utilized when a NN-based feature extraction and a NN-based acoustic model are used simultaneously. The importance of the deep NNs is also investigated. The system performance was evaluated on the British English speech corpus WSJCAM0.

Abstrakt v češtině

V tomto článku je popsáno nahrazení standardní metody extrakce příznakových vektorů PLP neuronovou sítí a použití standardních metod zpracování signálu jako normalizace střední hodnoty a variance a počítání delta koeficientů při vytváření neuronové sítě pro akustický model. V tomto článku je zkoumána role hlubokých neuronových sítí. Experimenty byly provedeny na britské databázi WSJCAM0.

Detail publikace

Název: On Deep and Shallow Neural Networks in Speech Recognition from Speech Spectrum
Autor: Jan Zelinka ; Petr Salajka ; Luděk Müller
Název - česky: Hluboké a mělké neuronové sítě v rozpoznávání mluvené řeči z amplitudového spektra
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2015
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Speech and Computer, 17th International Conference, SPECOM 2015
Strana: 301 - 308
ISBN: 978-3-319-23131-0
ISSN: 0302-9743
Nakladatel: Springer
/ 2019-11-18 12:54:45 /

BibTeX

@MISC{JanZelinka_2015_OnDeepandShallow,
 author = {Jan Zelinka and Petr Salajka and Lud\v{e}k M\"{u}ller},
 title = {On Deep and Shallow Neural Networks in Speech Recognition from Speech Spectrum},
 year = {2015},
 publisher = {Springer},
 journal = {Speech and Computer, 17th International Conference, SPECOM 2015},
 pages = {301-308},
 ISBN = {978-3-319-23131-0},
 ISSN = {0302-9743},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JanZelinka_2015_OnDeepandShallow},
}