Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Janeček, E. and Husák, Z. : Alternativní postupy při tvorbě zátěžových modelů . Profily zátěže & ICT pro konkurenční trh s elektřinou, p. 13-20, EGÚ Praha Engineering, Praha, 2003.

Abstrakt

Článek pojednává o problému tvorby zátěžového modelu nízkonapěťové elektrické ditribuční sítě. Metoda vychází ze stochastického modelu. Vstupními daty jsou roční měření na výstupu transformátorů a celková roční práce spotřebovaná odběrateli. Odběratelé jsou děleni podle typu odběru energie do několika kategorií, výpočet modelu jednotlivých kategorií je založen na postupném přepočtu ročních prací na energii. Zátěžový model je odlišný pro čtyři roční období a pro pracovní dny a víkendy.

Abstrakt v češtině

-

Detail publikace

Název: Alternativní postupy při tvorbě zátěžových modelů
Autor: Janeček, E. ; Husák, Z.
Název - česky: Alternativní postupy při tvorbě zátěžových modelů
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 24.6.2003
Rok vydání: 2003
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Profily zátěže & ICT pro konkurenční trh s elektřinou
Strana: 13 - 20
Nakladatel: EGÚ Praha Engineering
Místo vydání: Praha
Datum: 24.6.2003 - 24.6.2003
/ /

Klíčová slova

-

Klíčová slova v češtině

zátěžový model, stochastický model, kategorie, heteroskedasticita, distribuční síť

BibTeX

@INPROCEEDINGS{JanecekE_2003_Alternativnipostupy,
 author = {Jane\v{c}ek, E. and Hus\'{a}k, Z.},
 title = {Alternativn\'{i} postupy p\v{r}i tvorb\v{e} z\'{a}t\v{e}\v{z}ov\'{y}ch model\r{u}},
 year = {2003},
 publisher = {EG\'{U} Praha Engineering},
 journal = {Profily z\'{a}t\v{e}\v{z}e & ICT pro konkuren\v{c}n\'{i} trh s elekt\v{r}inou},
 address = {Praha},
 pages = {13-20},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JanecekE_2003_Alternativnipostupy},
}