Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Janeček, E. and Husák, Z. and Krynský, J. and Kokoška, P. : Výpočty sítí NN a VN v základním zapojení – metody a výpočty . ČK CIRED 2003, p. 1-17, CIRED, Tábor, 2003.

Abstrakt

V příspěvku je popsán SW Výpočty sítí využívaný v ZČE SKUPINA ČEZ pro výpočty sítí NN, VN a VVN, plánované vypínání, generování napájecího stromu a atd., pracující jako nadstavba nad technickou doku-mentaci vedenou v SW EnGIS. Je provedena jeho ukázka a popsána metoda pravděpodobnostního výpo-čtu, způsoby stanovení základních elektrických veličin v paprskových a smyčkových sítí a popsán model proudové nesymetrie. Dále je uvedeno stanovení zatížení odběratelů přes zátěžové diagramy a tvorba a upřesňování těchto diagramů daty z měření. Přílohou je demo verze SW s ovládacím menu.

Detail publikace

Název: Výpočty sítí NN a VN v základním zapojení – metody a výpočty
Autor: Janeček, E. ; Husák, Z. ; Krynský, J. ; Kokoška, P.
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 4.11.2003
Rok vydání: 2003
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: ČK CIRED 2003
Strana: 1 - 17
Nakladatel: CIRED
Místo vydání: Tábor
Datum: 4.11.2003 - 5.11.2003
/ /

Klíčová slova

výpočty sítí, zátěžové profily

Klíčová slova v češtině

network calculation, load model

BibTeX

@INPROCEEDINGS{JanecekE_2003_VypoctysitiNNa,
 author = {Jane\v{c}ek, E. and Hus\'{a}k, Z. and Krynsk\'{y}, J. and Koko\v{s}ka, P.},
 title = {V\'{y}po\v{c}ty s\'{i}t\'{i} NN a VN v z\'{a}kladn\'{i}m zapojen\'{i} – metody a v\'{y}po\v{c}ty},
 year = {2003},
 publisher = {CIRED},
 journal = {\v{C}K CIRED 2003},
 address = {T\'{a}bor},
 pages = {1-17},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JanecekE_2003_VypoctysitiNNa},
}