Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Janeček, E. and Husák, Z. : Metody návrhu zátěžových modelů tříd odběratelů energie z agregovaných měření . Control of power systems '04, p. 1-7, Slovak University of Technology , Bratislava, 2004.

Abstrakt

Článek je zaměřen na problematiku modelování a simulace provozních veličin elektrických sítí nízkého napětí. Hlavní pozornost je věnována metodám modelování odběrových míst v síti. Tyto modely mají charakter stochastických procesů. Návrh vychází z měření agregovaných veličin na výstupu transformátorů a celkové roční práce spotřebované odběrateli.

Detail publikace

Název: Metody návrhu zátěžových modelů tříd odběratelů energie z agregovaných měření
Autor: Janeček, E. ; Husák, Z.
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 16.6.2004
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Control of power systems '04
Strana: 1 - 7
ISBN: 80-227-2059-3
Nakladatel: Slovak University of Technology
Místo vydání: Bratislava
Datum: 16.6.2004 - 18.6.2004
/ /

Klíčová slova

load model, electricity network, aggregated measurement

Klíčová slova v češtině

zátěžový model, elektrická síť, agregovaná veličina

BibTeX

@INPROCEEDINGS{JanecekE_2004_Metodynavrhu,
 author = {Jane\v{c}ek, E. and Hus\'{a}k, Z.},
 title = {Metody n\'{a}vrhu z\'{a}t\v{e}\v{z}ov\'{y}ch model\r{u} t\v{r}\'{i}d odb\v{e}ratel\r{u} energie z agregovan\'{y}ch m\v{e}\v{r}en\'{i}},
 year = {2004},
 publisher = {Slovak University of Technology },
 journal = {Control of power systems '04},
 address = {Bratislava},
 pages = {1-7},
 ISBN = {80-227-2059-3},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JanecekE_2004_Metodynavrhu},
}