Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Janeček, E. and Husák, Z. : Možnosti průběžného upřesňování regionálních TDD z periodických měření na distribučních transformátorech . Profily zátěže & ICT pro konkurenční trh s elektřinou - 2004, p. 1-8, EGÚ Praha Engineering, Praha, 2004.

Abstrakt

Práce se zabývá určením typových diagramů dodávek (TDD) maloodběratelů elektrické energie. Pro potřeby modelování TDD je nutné rozčlenit maloodběratele do vhodného počtu kategorií J. TDD je tvořen souborem 96 normovaných čtvrthodinových průměrných odběrů energie c(j,l)i, i = 1..96, sloužících pro přepočet roční práce na průměrnou spotřebu energie v i-té čtvrthodině. Každý odběratel je přiřazen do určité kategorie (j), která je charakterizována několika soubory 96 koeficientů, tvořících jednotlivé TDD. Tyto koeficienty slouží k výpočtu pravděpodobného denního zátěžového profilu (tzn. průběhu odběru elektrické energie) odběratele pro zvolený den v roce na základě znalosti jeho celkové roční spotřeby.

Abstrakt v češtině

-

Detail publikace

Název: Možnosti průběžného upřesňování regionálních TDD z periodických měření na distribučních transformátorech
Autor: Janeček, E. ; Husák, Z.
Název - česky: Možnosti průběžného upřesňování regionálních TDD z periodických měření na distribučních transformátorech
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 26.5.2004
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Profily zátěže & ICT pro konkurenční trh s elektřinou - 2004
Strana: 1 - 8
Nakladatel: EGÚ Praha Engineering
Místo vydání: Praha
Datum: 26.5.2004
/ /

Klíčová slova

-

Klíčová slova v češtině

TDD, zátěžový model, stochastický model, kategorie, distribuční síť

BibTeX

@INPROCEEDINGS{JanecekE_2004_Moznosti,
 author = {Jane\v{c}ek, E. and Hus\'{a}k, Z.},
 title = {Mo\v{z}nosti pr\r{u}b\v{e}\v{z}n\'{e}ho up\v{r}es\v{n}ov\'{a}n\'{i} region\'{a}ln\'{i}ch TDD z periodick\'{y}ch m\v{e}\v{r}en\'{i} na distribu\v{c}n\'{i}ch transform\'{a}torech},
 year = {2004},
 publisher = {EG\'{U} Praha Engineering},
 journal = {Profily z\'{a}t\v{e}\v{z}e & ICT pro konkuren\v{c}n\'{i} trh s elekt\v{r}inou - 2004},
 address = {Praha},
 pages = {1-8},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JanecekE_2004_Moznosti},
}