Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Janeček, E. : Zpracování signálů GPK v časové oblasti s nezkresleným poměrem Fourierových obrazů veličin polohové odchylky a měřící tětivy . Traťové stroje v teórii a v praxi = Track maintenance machines in theory and practice, p. 87-90, VTS pri Žilinskej universite, Žilina, 2004.

Abstrakt

V předkládaném článku jsou uvedeny dvě obecné metody, jak lze výhodně realizovat nezkreslenou transformaci staticky měřené veličiny vzepětí tětivy na normou definovanou odchylkovou polohu GPK ve vlnovém pásmu do 25 m, aniž by bylo potřebné počítat přímé a zpětné Fourierovy transformace. Tato nezkreslená transformace se provádí pomocí rekurzivního výpočtu speciálních filtrů. Je zde také ukázáno, jak by se modifikoval návrh filtrů, kdyby se požadovalo, aby sledovanou veličinou nebyla odchylka polohy ale křivost, tak jak je tomu primárně u měřícího vozu.

Abstrakt v češtině

-

Detail publikace

Název: Zpracování signálů GPK v časové oblasti s nezkresleným poměrem Fourierových obrazů veličin polohové odchylky a měřící tětivy
Autor: Janeček, E.
Název - česky: GPK signal processing in time domain with unbiased ratio of Fourier transforms of position error and measuring chord
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 13.10.2004
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Traťové stroje v teórii a v praxi = Track maintenance machines in theory and practice
Strana: 87 - 90
ISBN: 80-969165-1-3
Nakladatel: VTS pri Žilinskej universite
Místo vydání: Žilina
Datum: 13.10.2004 - 14.10.2004
/ /

Klíčová slova

GPK, position error, chord

Klíčová slova v češtině

GPK, polohová odchylka, tětiva

BibTeX

@INPROCEEDINGS{JanecekE_2004_Zpracovani,
 author = {Jane\v{c}ek, E.},
 title = {Zpracov\'{a}n\'{i} sign\'{a}l\r{u} GPK v \v{c}asov\'{e} oblasti s nezkreslen\'{y}m pom\v{e}rem Fourierov\'{y}ch obraz\r{u} veli\v{c}in polohov\'{e} odchylky a m\v{e}\v{r}\'{i}c\'{i} t\v{e}tivy},
 year = {2004},
 publisher = {VTS pri \v{Z}ilinskej universite},
 journal = {Tra\v{t}ov\'{e} stroje v te\'{o}rii a v praxi =  Track maintenance machines in theory and practice},
 address = {\v{Z}ilina},
 pages = {87-90},
 ISBN = {80-969165-1-3},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JanecekE_2004_Zpracovani},
}