Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Janeček, E. and Janeček, P. : Rekurzivní metoda výpočtu očekávaných a VaR-ových hodnot elektrických veličin v distribučních sítích . Setkání kateder automatizace ČR a SR, p. 12-16, Ústav automatizace a měřící techniky, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT , V Brně, 2005.

Abstrakt

Metody výpočtu elektrických stochastických veličin jsou uvedeny v pracích [1],[2]. V tomto příspěvku je uvedena modifikace těchto metod zavedením uspořádání (orientace) v síti a stavových proměnných s indexy uspořádání sítě

Abstrakt v češtině

Metody výpočtu elektrických stochastických veličin jsou uvedeny v pracích [1],[2]. V tomto příspěvku je uvedena modifikace těchto metod zavedením uspořádání (orientace) v síti a stavových proměnných s indexy uspořádání sítě

Detail publikace

Název: Rekurzivní metoda výpočtu očekávaných a VaR-ových hodnot elektrických veličin v distribučních sítích
Autor: Janeček, E. ; Janeček, P.
Název - česky: Rekurzivní metoda výpočtu očekávaných a VaR-ových hodnot elektrických veličin v distribučních sítích
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 14.9.2005
Rok vydání: 2005
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Setkání kateder automatizace ČR a SR
Strana: 12 - 16
ISBN: 80-214-2991-7
Nakladatel: Ústav automatizace a měřící techniky, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT
Místo vydání: V Brně
Datum: 14.9.2005 - 16.9.2005
/ /

Klíčová slova

power distribution, power demand, load flow analysis, load modeling, stochastic approximation

Klíčová slova v češtině

distribuce elektřiny, požadovaný výkon, potřeba energie, analýza zátěže, modelování zátěže, stochastická aproximace

BibTeX

@INPROCEEDINGS{JanecekE_2005_Rekurzivnimetoda,
 author = {Jane\v{c}ek, E. and Jane\v{c}ek, P.},
 title = {Rekurzivn\'{i} metoda v\'{y}po\v{c}tu o\v{c}ek\'{a}van\'{y}ch a VaR-ov\'{y}ch hodnot elektrick\'{y}ch veli\v{c}in v distribu\v{c}n\'{i}ch s\'{i}t\'{i}ch},
 year = {2005},
 publisher = {\'{U}stav automatizace a m\v{e}\v{r}\'{i}c\'{i} techniky, Fakulta elektrotechniky a komunika\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i} VUT },
 journal = {Setk\'{a}n\'{i} kateder automatizace \v{C}R a SR},
 address = {V Brn\v{e}},
 pages = {12-16},
 ISBN = {80-214-2991-7},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JanecekE_2005_Rekurzivnimetoda},
}