Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Janeček, E. : Zátěžové modely tříd odběratelů v elektrických sítích ZČE . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni., 2005.

Abstrakt

Zátěžový model tříd odběratelů vychází z myšlenky využití standardně prováděných měření na distribučních transformátorech, které obsahují agregované údaje o stochastických charakteristikách napojených odběratelů přiřazených k modelovým třídám. Každá třída je reprezentována sadami středních hodnot, směrodatných odchylek a vzájemných korelačních koeficientů pro každou čtvrthodinu dne, každé roční období a pracovní či nepracovní den. Metodami nejmenších čtverců ve formě Kalmanova filtru se z agregovaných měřených veličin odhadují sady parametrů zátěžových modelů.Korelační koeficienty umožňují efektivně vyhodnotit soudobost odběrů. Vlastní modely zátěže s technickými parametry a strukturou sítě umožňují následně počítat VaR (Value and Risk) hodnoty provozních veličin sítě.

Detail publikace

Název: Zátěžové modely tříd odběratelů v elektrických sítích ZČE
Autor: Janeček, E.
Název - česky: Zátěžové modely tříd odběratelů v elektrických sítích
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 1.1.2005
Rok vydání: 2005
Typ publikace: Prototyp, uplatněná metodika, autorizovaný software
Nakladatel: Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni.
/ /

Klíčová slova

Load model, electric network, Kalman filter, VaR/Value, Risk

Klíčová slova v češtině

Zátěžový model, elektrická síť, Kalmanův filtr, VaR/hodnota, riziko překročení

BibTeX

@MISC{JanecekE_2005_Zatezovemodely,
 author = {Jane\v{c}ek, E.},
 title = {Z\'{a}t\v{e}\v{z}ov\'{e} modely t\v{r}\'{i}d odb\v{e}ratel\r{u} v elektrick\'{y}ch s\'{i}t\'{i}ch Z\v{C}E},
 year = {2005},
 publisher = {Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovan\'{y}ch v\v{e}d, Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita v Plzni.},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JanecekE_2005_Zatezovemodely},
}