Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Janeček, E. and Prautsch, P. : Closed form estimation of boundary values in electrical distribution networks . Proceedings of The 16th IFAC World Congress, vol. 1, p. 175-180, Elsevier, Oxford, 2006.

Abstrakt

The paper deals with the problem of estimating operating quantities in low-voltage distribution networks. The load is considered to be a stationary process and the proposed method gives the first two moments of current and voltage at an arbitrary node of the network. Boundary values that must not be exceeded with a given probability can thus be easily obtained. Moreover, the method calculates the estimates in a closed form parameterized by coefficients of correlation between customers' loads. Hence, there is no need to recalculate the whole network if different coefficients are used.

Abstrakt v češtině

Článek pojednává o problému odhadu pracovních hodnot v nízkonapěťových distribučních sítích. Spotřeba je uvažována jako stacionární proces a navržená metoda poskytuje první dva momenty proudu a napětí v libovolném uzlu sítě. Hraniční hodnoty, které nesmí být překročeny s danou pravděpodobností, mohou být poměrně snadno získány. Výhodou této metody je skutečnost, že určuje odhady v uzavřené formě. Z toho vyplývá, že není potřeba přepočítávat celou síť pro odlišné koeficienty.

Detail publikace

Název: Closed form estimation of boundary values in electrical distribution networks
Autor: Janeček, E. ; Prautsch, P.
Název - česky: Uzavřená forma odhadu hraničních hodnot v elektrických distribučních sítích
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Kapitola v knize
Název časopisu / knihy: Proceedings of The 16th IFAC World Congress
Číslo vydání: 1
Strana: 175 - 180
ISBN: 0-08-045108-X
Nakladatel: Elsevier
Místo vydání: Oxford
/ /

Klíčová slova

Distribution networks, Power distribution, Load flows, Load modelling, Stochastic modelling

Klíčová slova v češtině

Distribuční sítě, Distribuce výkonu, Toky spotřeby, Modelování spotřeby, Stochastické modelování

BibTeX

@INBOOK{JanecekE_2006_Closedform,
 author = {Jane\v{c}ek, E. and Prautsch, P.},
 title = {Closed form estimation of boundary values in electrical distribution networks},
 year = {2006},
 publisher = {Elsevier},
 journal = {Proceedings of The 16th IFAC World Congress},
 address = {Oxford},
 volume = {1},
 pages = {175-180},
 ISBN = {0-08-045108-X},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JanecekE_2006_Closedform},
}