Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Janeček, E. and Černý, V. and Fialová, A. and Fantík, J. : Modelling and parameter estimation of electrical transmission system operation . Control of power and heating systems 2006, p. 1-7, Tomas Bata University, Zlín, 2006.

Abstrakt

One of basic system services that an electrical transmission system operator guarantees is power balance maintenance under invariable frequency. The aim of this service is to keep power export/import to/from surrounding electrical systems at a proposed value. It implies that the amplitude of a power balance amount deviation has to be kept in specified boundaries. The operator uses supporting services for this purpose. In order to perform the volume and composition optimization of the supporting services it is needed to know the magnitude and dynamics of the deviation that will be decayed. For this reason a deviation balance model has been designed and is presented in the paper. It describes and simulates electrical transmission system operation.

Abstrakt v češtině

Jednou ze systémových služeb, kterou operátor elektrizační přenosové soustavy zajišťuje, je udržování výkonové rovnováhy. Cílem této služby je udržet velikost importu/exportu ze/do sousedních elektrizačních přenosových soustav na žádané hodnotě. To znamená, že odchylka salda výkonu se musí nacházet v určitých daných mezích. Operátor využívá pro tento účel podpůrné služby. Aby mohla být provedena optimalizace celkového množství a skladby těchto podpůrných služeb, je třeba znát amplitudu a dynamiku odchylky, která má být eliminována. Za tímto účelem byl navržen odchylkový bilanční model, který popisuje a simuluje provoz elektrizační přenosové soustavy.

Detail publikace

Název: Modelling and parameter estimation of electrical transmission system operation
Autor: Janeček, E. ; Černý, V. ; Fialová, A. ; Fantík, J.
Název - česky: Modelování a odhad parametrů provozu elektrizační přenosové soustavy
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 16.5.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Control of power and heating systems 2006
Strana: 1 - 7
ISBN: 80-7318-409-5
Nakladatel: Tomas Bata University
Místo vydání: Zlín
Datum: 16.5.2006 - 18.5.2006
/ /

Klíčová slova

power, energy, deviation, outage, probability

Klíčová slova v češtině

výkon, energie, odchylka, výpadek, pravděpodobnost

BibTeX

@INPROCEEDINGS{JanecekE_2006_Modellingand,
 author = {Jane\v{c}ek, E. and \v{C}ern\'{y}, V. and Fialov\'{a}, A. and Fant\'{i}k, J.},
 title = {Modelling and parameter estimation of electrical transmission system operation},
 year = {2006},
 publisher = {Tomas Bata University},
 journal = {Control of power and heating systems 2006},
 address = {Zl\'{i}n},
 pages = {1-7},
 ISBN = {80-7318-409-5},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JanecekE_2006_Modellingand},
}