Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Janeček Eduard and Jelínek Libor and Houdová Lenka and Keramidasová Adéla : Developnet of a toll for decision making support in a steam turbines maintenance optimization area . Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v tepelných elektrárnách, vol. 4, p. 185-188, Západočeská univerzita v Plzni, Srní, 2009.

Abstrakt

Příspěvek se zabývá problematikou vývoje informačního systému jako nástroje pro predikci technických ukazatelů poruchovosti a nákladů na údržbu hlavních komponent technologického zařízení parních turbín. Informační systém je vyvíjen pro účely podpory při rozhodování a plánování údržby s cílem optimalizace činností z hlediska dostupnosti, nákladovosti a využití technických prostředků. Je zde představena analýza možností výstupů informačního sytému a tomu odpovídající požadavky na vstupní data, princip statistického modelování a simulace provozu a údržby, spolu s aktuální verzí již vyvinutého nástroje.

Abstrakt v češtině

Příspěvek se zabývá problematikou vývoje informačního systému jako nástroje pro predikci technických ukazatelů poruchovosti a nákladů na údržbu hlavních komponent technologického zařízení parních turbín. Informační systém je vyvíjen pro účely podpory při rozhodování a plánování údržby s cílem optimalizace činností z hlediska dostupnosti, nákladovosti a využití technických prostředků. Je zde představena analýza možností výstupů informačního sytému a tomu odpovídající požadavky na vstupní data, princip statistického modelování a simulace provozu a údržby, spolu s aktuální verzí již vyvinutého nástroje.

Detail publikace

Název: Developnet of a toll for decision making support in a steam turbines maintenance optimization area
Autor: Janeček Eduard ; Jelínek Libor ; Houdová Lenka ; Keramidasová Adéla
Název - česky: Vývoj nástroje pro podporu rozhodování a plánování údržby parních turbín
Jazyk publikace: česky
Rok vydání: 2009
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v tepelných elektrárnách
Číslo vydání: 4
Strana: 185 - 188
ISBN: 978-80-7043-730-8
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Místo vydání: Srní
Datum: 15.10.2009
2011-03-15 16:21:44 / 2011-03-15 16:21:44 / 1

Klíčová slova

reliability, availibility, IS analysis, prediction

Klíčová slova v češtině

spolehlivost, dostupnost, analýza IS, predikce

BibTeX

@INPROCEEDINGS{JanecekEduard_2009_Developnetofatoll,
 author = {Jane\v{c}ek Eduard and Jel\'{i}nek Libor and Houdov\'{a} Lenka and Keramidasov\'{a} Ad\'{e}la},
 title = {Developnet of a toll for decision making support in a steam turbines maintenance optimization area},
 year = {2009},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita v Plzni},
 journal = {Zvy\v{s}ov\'{a}n\'{i} \v{z}ivotnosti komponent energetick\'{y}ch za\v{r}\'{i}zen\'{i} v tepeln\'{y}ch elektr\'{a}rn\'{a}ch},
 address = {Srn\'{i}},
 volume = {4},
 pages = {185-188},
 ISBN = {978-80-7043-730-8},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JanecekEduard_2009_Developnetofatoll},
}