Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Janeček Eduard and Zápotocká Andrea : Regulatory needs of the electricity system of the CR in relation to the change in quality of electricity production . Automatizace, regulace a procesy, vol. 6, p. 15-22, DIMART, Praha, 2010.

Abstrakt

V práci jsou prezentovány vytvořené analytické a simulační metody pro stanovení rozsahů regulačních potřeb primární, sekundární a terciární regulace. Je ukázán vývoj těchto potřeb za posledních 6 roků a odhady vývoje pro scénáře výroby z fotovoltaických a větrných zdrojů. Metodika vychází z pravděpodobnostního modelování a) fluktuace spotřeby v ES ČR, b) výpadkovosti relevantních klasických a jaderných bloků v ES ČR, c) výroby z fotovoltaických a větrných elektrických zdrojů.

Abstrakt v češtině

V práci jsou prezentovány vytvořené analytické a simulační metody pro stanovení rozsahů regulačních potřeb primární, sekundární a terciární regulace. Je ukázán vývoj těchto potřeb za posledních 6 roků a odhady vývoje pro scénáře výroby z fotovoltaických a větrných zdrojů. Metodika vychází z pravděpodobnostního modelování a) fluktuace spotřeby v ES ČR, b) výpadkovosti relevantních klasických a jaderných bloků v ES ČR, c) výroby z fotovoltaických a větrných elektrických zdrojů.

Detail publikace

Název: Regulatory needs of the electricity system of the CR in relation to the change in quality of electricity production
Autor: Janeček Eduard ; Zápotocká Andrea
Název - česky: Regulační potřeby elektrizační soustavy ČR v souvislosti se změnou kvality výroby elektrické energie
Jazyk publikace: česky
Rok vydání: 2010
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Automatizace, regulace a procesy
Číslo vydání: 6
Strana: 15 - 22
ISBN: 978-80-903844-5-3
Nakladatel: DIMART
Místo vydání: Praha
Datum: 3.11.2010
2011-03-15 16:21:56 / 2011-03-15 16:21:56 / 1

Klíčová slova

regulatory needs, secondary, tertiary power control, statistical parameters

Klíčová slova v češtině

regulační potřeby, sekundární regulace, terciární regulace, statistické parametry

BibTeX

@INPROCEEDINGS{JanecekEduard_2010_Regulatoryneedsof,
 author = {Jane\v{c}ek Eduard and Z\'{a}potock\'{a} Andrea},
 title = {Regulatory needs of the electricity system of the CR in relation to the change in quality of electricity production},
 year = {2010},
 publisher = {DIMART},
 journal = {Automatizace, regulace a procesy},
 address = {Praha},
 volume = {6},
 pages = {15-22},
 ISBN = {978-80-903844-5-3},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JanecekEduard_2010_Regulatoryneedsof},
}