Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Janeček Eduard and Hering Pavel and Janeček Petr and Popelka Antonín : Transmission line identification using PMUs . in 10th International Conference on Environment and Electrical Engineering, p. 604-607, Rome, 2011.

Abstrakt

The paper is devoted to the identification of transmission lines from synchronized measurements of current and voltage phasors provided by the phasor measurement units (PMUs). The series and shunt line parameters are recursively estimated using the extended Kalman filter (EKF). Actual line temperature and reference resistance are estimated instead of actual series resistance, which is then computed from these estimates. This approach can accommodate more information and, therefore, produce better estimates of the line resistance than the traditional approaches based on the weighted least squares method. Two case studies based on data from South Moravia and East Bohemia are presented to demonstrate the effectiveness of the proposed approach.

Abstrakt v češtině

Příspěvek se věnuje identifikaci přenosového vedení ze synchronizovaných měření fázorů proudu a napětí měřených pomocí jednotek PMU. Podélné a příčné parametry jsou rekurzivně odhadovány pomocí rozšířeného Kalmanova filtru. Místo odhadu okamžité hodnoty odporu vedení je odhadován jeho referenční odpor a okamžitá teplota. Tento přístup umožňuje využít celou historii měření k odhadu parametrů vedení, a tak poskytuje lepší odhad parametrů vedení než tradiční přístup založený na odhadu parametrů metodou vážených nejmenších čtverců. Efektivnost navrženého přístupu je ověřena na měřených datech ze dvou přenosových vedení.

Detail publikace

Název: Transmission line identification using PMUs
Autor: Janeček Eduard ; Hering Pavel ; Janeček Petr ; Popelka Antonín
Název - česky: Identifikace přenosového vedení pomocí PMU
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 8.5.2011
Rok vydání: 2011
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: in 10th International Conference on Environment and Electrical Engineering
Strana: 604 - 607
ISBN: 978-1-4244-8782-0
Místo vydání: Rome
/ 2013-06-03 09:21:44 /

Klíčová slova

PMU, extended Kalman filter, line parameters, WAMS

Klíčová slova v češtině

PMU, rozšířený Kalmanův filtr, parametry vedení, WAMS

BibTeX

@MISC{JanecekEduard_2011_Transmissionline,
 author = {Jane\v{c}ek Eduard and Hering Pavel and Jane\v{c}ek Petr and Popelka Anton\'{i}n},
 title = {Transmission line identification using PMUs },
 year = {2011},
 journal = {in 10th International Conference on Environment and Electrical Engineering},
 address = {Rome},
 pages = {604-607},
 ISBN = {978-1-4244-8782-0},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JanecekEduard_2011_Transmissionline},
}