Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Janeček, P. and Mošna, J. and Prautsch, P. : Identification of a Class of Positive Systems and its Applications in Discrete Event Systems . Proceedings of 8th International Carpathian Control Conference ICCC'2007, 1, p. 243-245, Technical University, BERG Faculty, Košice, 2007.

Abstrakt

In this paper we propose a method for positive system identification. The method is based on utilization f Cox form and least square fitting criteria. The problem is reduced to direct parameters identification. Because all phase-type distributions can be treated as positive systems the method can by used in discrete event systems area. Two examples illustrate the method application. The first one demonstrates approximation of power outage duration at a 200 MW power plant unit. Degree of a phase-type distribution resulting from a fork join structure is reduced in the second example.

Abstrakt v češtině

Článek navrhuje metodu pro identifikaci pozitivních systému. Metoda je založena na použití Coxovy formy a kritéria nejmenších čtverců. Protože každé fázové rozložení muže být považováno za pozitivní systém, muže být metoda použita v oblasti systému s diskrétních události. Dva příklady ilustrují použití metody. První příklad demonstruje aproximaci doby výpadku 200 MW tepelných bloku. Stupeň fázového rozdělení je redukován v druhém příkladě.

Detail publikace

Název: Identification of a Class of Positive Systems and its Applications in Discrete Event Systems
Autor: Janeček, P. ; Mošna, J. ; Prautsch, P.
Název - česky: Identifikace třídy pozitivních systému a její aplikace v systémech diskrétních událostí
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 24.5.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings of 8th International Carpathian Control Conference ICCC'2007
Edice: 1
Strana: 243 - 245
ISBN: 978-80-8073-805-1
Nakladatel: Technical University, BERG Faculty
Místo vydání: Košice
Datum: 24.5.2007 - 27.5.2007
/ /

Klíčová slova

parameters identification, positive system, generalized stochastic petri nets, semi-Markov process

Klíčová slova v češtině

identifikace parametrů, pozitivní systémy, zobecněné Petriho sítě, semi-Markovský proces

BibTeX

@INPROCEEDINGS{JanecekP_2007_Identificationofa,
 author = {Jane\v{c}ek, P. and Mo\v{s}na, J. and Prautsch, P.},
 title = {Identification of a Class of Positive Systems and its Applications in  Discrete Event Systems},
 year = {2007},
 publisher = {Technical University, BERG Faculty},
 journal = {Proceedings of 8th International Carpathian Control Conference ICCC'2007},
 address = {Ko\v{s}ice},
 pages = {243-245},
 ISBN = {978-80-8073-805-1},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JanecekP_2007_Identificationofa},
}