Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Janeček, P. and Mošna, J. and Prautsch, P. : The Use of Coxian Distribution in Closed-Form Treatment of Stochastic Petri Nets . Proceedings of the 15th Mediterranean Conference on Control and Automation, p. 1-4, IEEE, [s.l.], 2007.

Abstrakt

In this paper we propose a method for delay approximation in stochastic Petri nets. The method is based on utilization of Coxian distribution and least square fitting criteria. The problem is reduced to a direct parameters identification. Two examples illustrate the method application. The first one demonstrates approximation of power outage duration at a 200 MW power plant unit. Degree of a phase-type distribution resulting from a fork-join structure is reduced in the second example.

Abstrakt v češtině

V tomto článku představujeme metodu pro aproximaci zpoždění v stochastických Petriho sítí. Tato metoda je založena na použití Coxovo rozdělení pravděpodobnosti a metodě nejmenších čtverců. Problém je redukován na přímou identifikaci parametrů. Aplikace metody je ilustrována na dvou příkladech. První demonstruje aproximaci doby výpadku 200 MW tepelného bloku. Řád fázového rozdělení, které je výsledkem struktury s dělením a spojením, je redukován v druhém příkladu.

Detail publikace

Název: The Use of Coxian Distribution in Closed-Form Treatment of Stochastic Petri Nets
Autor: Janeček, P. ; Mošna, J. ; Prautsch, P.
Název - česky: Využití Coxovo rozdělení v zpracování stochastických Petriho sítí
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 27.6.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings of the 15th Mediterranean Conference on Control and Automation
Strana: 1 - 4
ISBN: 978-960-254-664-2
Nakladatel: IEEE
Místo vydání: [s.l.]
Datum: 27.6.2007 - 29.6.2007
/ /

Klíčová slova

Coxian Distribution, phase-type distribution, direct parameters identification, least square fitting criteria

Klíčová slova v češtině

Coxovo rozdělení pravděpodobnosti, fázové rozdělení pravděpodobnosti, identifikace parametrů, kriterium nejmenších čtverců

BibTeX

@INPROCEEDINGS{JanecekP_2007_TheUseofCoxian,
 author = {Jane\v{c}ek, P. and Mo\v{s}na, J. and Prautsch, P.},
 title = {The Use of Coxian Distribution in Closed-Form Treatment of Stochastic Petri Nets},
 year = {2007},
 publisher = {IEEE},
 journal = {Proceedings of the 15th Mediterranean Conference on Control and Automation},
 address = {[s.l.]},
 pages = {1-4},
 ISBN = {978-960-254-664-2},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JanecekP_2007_TheUseofCoxian},
}