Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Jelínek, L. : Porozumění telefonickému dotazu pro automatickou informační službu . p. 141, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2003.

Abstrakt

Tato disertační práce se zabývá problematikou strojového porozumění významu spontánních promluv pro použití v dotazovacím dialogovém systému informační služby veřejné dopravy. Jsou zde popsány metody použití konečně stavových automatů pro sémantické členění a extrakci významu telefonických dotazů náhodných uživatelů. Hlavním cílem porozumění v této úloze je identifikace významově důležitých sémantických členů a jejich aplikačně závislá interpretace v předpokládané struktuře rámců. Klíčovým problémem je pak vytvoření vhodného přiřazení mezi sekvencí rozpoznaných slov a konceptuálně orientovaným významem, který představuje prvky reálného světa. Při řešení této úlohy byl použit stochastický princip založený na hierarchickém n-gramovém jazykovém modelu, který se ukázal vhodnější než klasické lingvistické metody využívající jazykových pravidel pro zpracování přirozeného jazyka.

Detail publikace

Název: Porozumění telefonickému dotazu pro automatickou informační službu
Autor: Jelínek, L.
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 12.5.2004
Rok vydání: 2003
Typ publikace: Vysokoškolská kvalifikační práce (dizertační, habilitační)
Strana: 141
Místo vydání: Plzeň
Datum: 12.5.2004 - 12.5.2004
Univerzita, škola: University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic
/ /

Klíčová slova

spontaneous speech understanding, information retrieval, finite state transducer, semantics, language model, n-gram

Klíčová slova v češtině

porozumění spontánní řeči, vyhledávání informací, konečně stavový převodník, sémantika, jazykový model, n-gram

BibTeX

@PHDTHESIS{JelinekL_2003_Porozumeni,
 author = {Jel\'{i}nek, L.},
 title = {Porozum\v{e}n\'{i} telefonick\'{e}mu dotazu pro automatickou informa\v{c}n\'{i} slu\v{z}bu},
 year = {2003},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {141},
 school = {University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JelinekL_2003_Porozumeni},
}