Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Jelínek, L. and Houdová, L. : VIP - výpočet intenzit poruch . Umístěno v ŠKODA POWER a.s., A Doosan company, 2009.

Abstrakt

Software VIP zahrnuje algoritmy pro načtení a zpracování dat o poruchách a opravách elektrárenských komponent. Výsledkem je pak především odhad vývoje jejich intenzit poruch v čase s původní údržbou i bez údržby ve formě parametrické funkce Tri-Weibullova náhodného rozdělení pro export do poruchovostního modelu. Program umožňuje dále jednak vizualizovat tyto průběhy pro vybrané komponenty, bloky a elektrárny obsažené v datech a jednak generovat grafický katalog vývoje intenzit poruch. Přitom počítá i ostatní statistické charakteristiky z historických dat pro účely simulace a kalibrace poruchovostního modelu jako celku.

Detail publikace

Název: VIP - výpočet intenzit poruch
Autor: Jelínek, L. ; Houdová, L.
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 30.10.2009
Rok vydání: 2009
Typ publikace: Prototyp, uplatněná metodika, autorizovaný software
Místo vydání: Umístěno v ŠKODA POWER a.s., A Doosan company
/ 2013-07-03 14:21:39 /

Klíčová slova

intenzita poruch, spolehlivost, statistika

BibTeX

@MISC{JelinekL_2009_VIP-vypocet,
 author = {Jel\'{i}nek, L. and Houdov\'{a}, L. [jirsova-lenka]},
 title = {VIP - v\'{y}po\v{c}et intenzit poruch},
 year = {2009},
 address = {Um\'{i}st\v{e}no v \v{S}KODA POWER a.s., A Doosan company},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JelinekL_2009_VIP-vypocet},
}