Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Jelínek, L : Metodika modelování spolehlivosti parních turbín ŠPWR . ZČU v Plzni; Škoda Power, A Doosan Company a.s., 2010.

Abstrakt

Obsahem této zprávy je popis výchozích předpokladů pro modelování spolehlivosti zařízení parní turbíny 200MW elektrárny Dětmarovice a návrh struktury, parametrů a implementace modelu.

Detail publikace

Název: Metodika modelování spolehlivosti parních turbín ŠPWR
Autor: Jelínek, L
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 30.12.2010
Rok vydání: 2010
Typ publikace: Výzkumná zpráva, závěrečná zpráva
Nakladatel: ZČU v Plzni; Škoda Power, A Doosan Company a.s.
/ 2013-07-03 15:10:01 /

Klíčová slova

modelování spolehlivosti, odhad parametrů, intenzita poruc

BibTeX

@MISC{JelinekL_2010_Metodikamodelovani,
 author = {Jel\'{i}nek, L},
 title = {Metodika modelov\'{a}n\'{i} spolehlivosti parn\'{i}ch turb\'{i}n \v{S}PWR},
 year = {2010},
 publisher = {Z\v{C}U v Plzni; \v{S}koda Power, A Doosan Company a.s.},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JelinekL_2010_Metodikamodelovani},
}