Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Jelínek, L. and Černý, V. : Aktualizace metodiky modelování a modelu spolehlivosti parní turbíny ŠPWR . ZČU v Plzni; ŠKODA Power, A Doosan Company, a.s., 2011.

Abstrakt

Obsahem této zprávy je úprava postupů zpracování dat a modelu spolehlivosti parní turbíny na základě nových poznatků, aktuální datové základny a potřeb spoluřešitele projektu ŠPWR. Je zde uveden i příklad parametrizace vzorku reálných dat a simulační ověření vytvořeného modelu průměrné turbíny 200MW.

Detail publikace

Název: Aktualizace metodiky modelování a modelu spolehlivosti parní turbíny ŠPWR
Autor: Jelínek, L. ; Černý, V.
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 30.12.2011
Rok vydání: 2011
Typ publikace: Výzkumná zpráva, závěrečná zpráva
Nakladatel: ZČU v Plzni; ŠKODA Power, A Doosan Company, a.s.
/ 2013-07-03 14:14:06 /

Klíčová slova

modelování spolehlivosti, odhad parametrů, intenzita poruch

BibTeX

@MISC{JelinekL_2011_Aktualizacemetodiky,
 author = {Jel\'{i}nek, L. and \v{C}ern\'{y}, V.},
 title = {Aktualizace metodiky modelov\'{a}n\'{i} a modelu spolehlivosti parn\'{i} turb\'{i}ny \v{S}PWR},
 year = {2011},
 publisher = {Z\v{C}U v Plzni; \v{S}KODA Power, A Doosan Company, a.s.},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JelinekL_2011_Aktualizacemetodiky},
}