Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Jelínek, L. and Voráč, P. : Metodika modelování nákladovosti údržby energetických zařízení . ZČU v Plzni, , 2011.

Abstrakt

Modelování nákladovosti činností údržby pro účely plánování je založeno na vhodném modelu dekompozice systému na jednotlivé dílčí složky a na metodice určení parametrů tohoto modelu vycházející ze zpracování dostupných technických a ekonomických evidencí. K určení dílčích parametrů jsou přitom použity metody alokace nepřímých nákladů, metody časových řad pro aktualizaci hodnoty nákladů a metody stanovení penalizace důsledků poruchových prostojů. Představené metody jsou aplikovány na vzorek reálných dat s náhradou aktuálně nedostupných položek expertními odhady. K implementaci modelu nákladovosti je představeno softwarové prostředí AWB-RCMCost ve kterém je pak realizována i ukázka optimalizace intervalu plánované údržby systému parní turbíny.

Detail publikace

Název: Metodika modelování nákladovosti údržby energetických zařízení
Autor: Jelínek, L. ; Voráč, P.
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 30.8.2011
Rok vydání: 2011
Typ publikace: Výzkumná zpráva, závěrečná zpráva
Nakladatel: ZČU v Plzni,
/ 2013-07-03 15:12:49 /

Klíčová slova

RCMCost, simulace nákladovosti, optimalizace intervalu plánované údržby, alokace nákladů, kalkulace nákladů

BibTeX

@MISC{JelinekL_2011_Metodikamodelovani,
 author = {Jel\'{i}nek, L. and Vor\'{a}\v{c}, P.},
 title = {Metodika modelov\'{a}n\'{i} n\'{a}kladovosti \'{u}dr\v{z}by energetick\'{y}ch za\v{r}\'{i}zen\'{i}},
 year = {2011},
 publisher = {Z\v{C}U v Plzni, },
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JelinekL_2011_Metodikamodelovani},
}