Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Ježek Ondřej and Balda Pavel : An Embedded Multifunction Board for Automatic Control Applications . 17th International Conference on Process Control 2009, p. 484-490, Slovenská technická univerzita, Štrbské Pleso, 2009.

Abstrakt

This paper describes basic features of an universal embedded board developed in our university. After a brief summarization of the board hardware design, the paper focuses on presented software architecture solution. The modular firmware structure based on input/output driver model and a real time operating system (FreeRTOS in our case) is explained and the usage of the software development kit (SDK) plugged-in the Eclipse development platform is shown. Moreover, a recently developed technique for automatic generation of advanced control algoritms has been ported to this platform. This technique called MicroREX is based on the Micro RexLib function block library. Software generation is demonstrated on two examples.

Abstrakt v češtině

Článek popisuje řešení univerzální řídící desky pro vložené řízení vyvíjenné na naší univerzitě. Článek se zabývá softwarovým a hardwarovým řešením. V článku je vysvětleno použití operačního systému FreeRTOS, tvorba modulárního firmware. Nakonec je vysvětleno požití softwarového vývojového kitu (SDK). Také je ukázáno použití vývojového pluginu pro Eclipse. Navíc je zde ukázána tehchnika automatického generování pokročilých algoritmů řízení portovaná na tuto platformu. tehcnika se nazvývá MicroREX, je založena na knihovně funkčních bloků Micro RexLib. Generování software je demostrováno na dvou příkladech.

Detail publikace

Název: An Embedded Multifunction Board for Automatic Control Applications
Autor: Ježek Ondřej ; Balda Pavel
Název - česky: Multifunkční deska pro vložené automatické řízení
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2009
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: 17th International Conference on Process Control 2009
Strana: 484 - 490
ISBN: 978-80-227-3081-5
Nakladatel: Slovenská technická univerzita
Místo vydání: Štrbské Pleso
Datum: 12.6.2009
2011-03-15 16:21:44 / 2011-03-15 16:21:44 / 1

Klíčová slova

embedded systems, ARM, industrial communications, automatic control, function block, Simulink, REX control system

Klíčová slova v češtině

vložené systémy, ARM, průmyslové komunikace, automatické řízení, funkční bloky, Simulink, řídicí systém REX

BibTeX

@INPROCEEDINGS{JezekOndrej_2009_AnEmbedded,
 author = {Je\v{z}ek Ond\v{r}ej and Balda Pavel},
 title = {An Embedded Multifunction Board for Automatic Control Applications},
 year = {2009},
 publisher = {Slovensk\'{a} technick\'{a} univerzita},
 journal = {17th International Conference on Process Control 2009},
 address = {\v{S}trbsk\'{e} Pleso},
 pages = {484-490},
 ISBN = {978-80-227-3081-5},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JezekOndrej_2009_AnEmbedded},
}