Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Jiřík, M. and Ryba, T. : Interaktivní segmentace pomocí metody Graph-Cut v prostředí Matlab . SVK 2010 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, p. 23-24, Západočeská univerzita v Plzni, 2010.

Abstrakt

Segmentace obrazu patří k nejdůležitějším krokům zpracování obrazu, jejímž cílem je vyhledání objektů zájmu ve vstupním obraze. Často se výsledek segmentace používá jako vstup složitějších algoritmů, je tedy moudré věnovat segmentaci dostatečnou péči. Segmentačních metod existuje celá řada a mohou se lišit např. přístupem, s~jakým objekty v~obraze hledají, interaktivitou dané metody, nebo množstvím apriorní informace, kterou o objektech máme. Mezi nejjednodušší metody patří např. metoda prahování, mezi "chytřejší" metody patří např. Level-Sets či Graph-Cut.

Detail publikace

Název: Interaktivní segmentace pomocí metody Graph-Cut v prostředí Matlab
Autor: Jiřík, M. ; Ryba, T.
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 1.1.2010
Rok vydání: 2010
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: SVK 2010 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů
Strana: 23 - 24
ISBN: 978-80-7043-903-6
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
/ 2012-01-31 12:54:34 /

Klíčová slova

segmentace, Graph-Cut, Matlab

BibTeX

@MISC{JirikM_2010_Interaktivni,
 author = {Ji\v{r}\'{i}k, M. and Ryba, T.},
 title = {Interaktivn\'{i} segmentace pomoc\'{i} metody Graph-Cut v prost\v{r}ed\'{i} Matlab},
 year = {2010},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita v Plzni},
 journal = {SVK 2010 - magistersk\'{e} a doktorsk\'{e} studijn\'{i} programy, sborn\'{i}k roz\v{s}\'{i}\v{r}en\'{y}ch abstrakt\r{u}},
 pages = {23-24},
 ISBN = {978-80-7043-903-6},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JirikM_2010_Interaktivni},
}