Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Jiřík, M. and Ryba, T. : Texture Based Segmentation Using Graph Cut and Gabor Filters . Pattern Recognition and Image Analysis, p. 258-261, 2010.

Abstrakt

This paper describes a method for texture based segmentation. Texture features are extracted by applying a bank of Gabor filters using two-sided convolution strategy. Probability texture model is represented by Gaussian mixture that is trained with the Expectation-maximization algorithm. Texture similarity, obtained this way, is used like the input of a Graph cut method. We show that the combination of texture analysis and the Graph cut method produce good results.

Abstrakt v češtině

Tato práce popisuje metodu segmentace obrazu založenou na texturní analýze. Texturní příznaky jsou získány aplikací banky Gaborových filtrů rozšířených o dvoustrannou konvoluční strategii. Pravděpodobnostní texturní model je reprezentován pomocí gaussovské směsi, která je trénována algoritmem Expectation-maximization. Takto získaná podobnost textur slouží jako vstup metody Graph cut. V práci je ukázáno, že spojení texturní analýzy a metody Graph cut poskytuje dobré výsledky.

Detail publikace

Název: Texture Based Segmentation Using Graph Cut and Gabor Filters
Autor: Jiřík, M. ; Ryba, T.
Název - česky: Texturní segmentace obrazu s použitím Gaborových filtrů a metody Graph Cut
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2010
Rok vydání: 2010
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Pattern Recognition and Image Analysis
Strana: 258 - 261
/ 2012-01-31 12:54:03 /

Klíčová slova

Expectation-maximization algorithms, Gabor filter, Gaussian mixtures, Graph cut, Texture analysis, Texture features, Texture models, Texture similarity

Klíčová slova v češtině

Algoritmus Expectation-maximization, Gaborovy filtry, Gaussovská směs, Graph cut, Texturní analýza, Texturní model, Podobnost textur

BibTeX

@MISC{JirikM_2010_TextureBased,
 author = {Ji\v{r}\'{i}k, M. and Ryba, T.},
 title = {Texture Based Segmentation Using Graph Cut and Gabor Filters},
 year = {2010},
 journal = {Pattern Recognition and Image Analysis},
 pages = {258-261},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JirikM_2010_TextureBased},
}