Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Jiřík, M. and Ryba, T. and Železný, M. : Gabor filter and graph cut based texture analysis . Pattern Recognition and Image Analysis, 1, vol. 22, p. 215-220, Springer US, 2012.

Abstrakt

This paper describes a method for texture based segmentation. Texture features are extracted by applying a bank of Gabor filters using twosided convolution strategy. Probability texture model is represented by Gaussian mixture that is trained with the Expectation maximization algorithm. Texture similarity, obtained this way, is used like the input of a Graph cut method. We show that the combination of texture analysis and the Graph cut method produce good results.

Abstrakt v češtině

Tato práce popisuje metodu segmentace obrazu založenou na texturní analýze. Texturní příznaky jsou získány aplikací banky Gaborových filtrů rozšířených o dvoustrannou konvoluční strategii. Pravděpodobnostní texturní model je reprezentován pomocí gaussovské směsi, která je trénována algoritmem Expectation-maximization. Takto získaná podobnost textur slouží jako vstup metody Graph cut. V práci je ukázáno, že spojení texturní analýzy a metody Graph cut poskytuje dobré výsledky.

Detail publikace

Název: Gabor filter and graph cut based texture analysis
Autor: Jiřík, M. ; Ryba, T. ; Železný, M.
Název - česky: Texturní analýza založená na Gaborových filtrech a metodě Graph cut
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2012
Rok vydání: 2012
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Pattern Recognition and Image Analysis
Svazek: 1
Číslo vydání: 22
Strana: 215 - 220
DOI: 10.1134/S1054661812010208
ISSN: 1054-6618
Nakladatel: Springer US
/ 2015-10-13 15:44:11 /

Klíčová slova

Gabor filter, the Graph cut method

Klíčová slova v češtině

Gaborův filtr, metoda Graph cut

BibTeX

@ARTICLE{JirikM_2012_Gaborfilterand,
 author = {Ji\v{r}\'{i}k, M. and Ryba, T. and \v{Z}elezn\'{y}, M.},
 title = {Gabor filter and graph cut based texture analysis},
 year = {2012},
 publisher = {Springer US},
 journal = {Pattern Recognition and Image Analysis},
 volume = {22},
 pages = {215-220},
 series = {1},
 ISSN = {1054-6618},
 doi = {10.1134/S1054661812010208},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JirikM_2012_Gaborfilterand},
}