Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Jirsová, L. and Houdová, L. and Jelínek, L. and Janeček, E. : Approach to Solving the Task of Availability Prediction and Cost Optimization of a Steam Turbine . Poceedings of the ITI 2010, p. 629-634, SRCE, University of Zagreb, 2010.

Abstrakt

This paper deals with approaches to solving the task of availability prediction and maintenance cost optimization of steam turbines in the Czech coal-fired power plants. There are presented commonly used methods for input data processing and for the availability modeling with using a data of breakdowns and repairs. Mentio-ned methodologies are compared considering the utilization for decision support in maintenance of steam turbines.

Abstrakt v češtině

Tento článek se zabývá přístupy k řešení úlohy predikce dostupnosti a optimalizace nákladovosti parních turbín elektrárenských strojoven. Uvádí běžné metody řešení obdobných úloh a zabývá se celým procesem řešení od zpracování vstupních dat po požadované výsledky. Cílem článku je nastínit různé způsoby řešení uvedené úlohy, které byly použity při řešení projektů pro podporu rozhodování v oblasti údržby parních turbín, a tyto možnosti porovnat.

Detail publikace

Název: Approach to Solving the Task of Availability Prediction and Cost Optimization of a Steam Turbine
Autor: Jirsová, L. ; Houdová, L. ; Jelínek, L. ; Janeček, E.
Název - česky: Přístupy k řešení úlohy predikce dostupnosti a optimalizace nákladovosti parních turbín
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 21.6.2010
Rok vydání: 2010
Typ publikace: Kapitola v knize
Název časopisu / knihy: Poceedings of the ITI 2010
Strana: 629 - 634
ISBN: 978-953-7138-18-9
Nakladatel: SRCE, University of Zagreb
/ 2013-07-03 14:36:30 /

Klíčová slova

availability prediction, cost optimization, data preprocessing, reliability analysis

Klíčová slova v češtině

predikce dostupnosti, optimalizace nákladovosti, zpracování dat, spolehlivostní analýzy

BibTeX

@MISC{JirsovaL_2010_ApproachtoSolving,
 author = {Jirsov\'{a}, L. and Houdov\'{a}, L. and Jel\'{i}nek, L. and Jane\v{c}ek, E.},
 title = {Approach to Solving the Task of Availability Prediction and Cost Optimization of a Steam Turbine},
 year = {2010},
 publisher = {SRCE, University of Zagreb},
 journal = {Poceedings of the ITI 2010},
 pages = {629-634},
 ISBN = {978-953-7138-18-9},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JirsovaL_2010_ApproachtoSolving},
}