Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Jirsová, L. and Jelínek, L. : Normování modelu spolehlivosti parní turbíny pomocí transformace časového měřítka . Sborník z 6. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektárnách, 2011.

Abstrakt

Při statistickém odvození modelu spolehlivosti komponent energetického bloku na základě dat o poruchách a opravách v konkrétním provozu vzniká model, který je závislý na daných provozních podmínkách. Pro zobecnění platnosti lze využít princip normování parametrů modelu metodou transformace časového měřítka dob mezi poruchami, která zohledňuje skutečné využití daného zařízení v provozu. V předloženém článku jsou diskutovány principy a použitelnost zmiňovaných metod jak formou matematického odvození, tak formou příkladů jejich aplikace na model spolehlivosti parní turbíny vyvíjený v rámci projektu MPO FR-TI1/258.

Detail publikace

Název: Normování modelu spolehlivosti parní turbíny pomocí transformace časového měřítka
Autor: Jirsová, L. ; Jelínek, L.
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 18.10.2011
Rok vydání: 2011
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Sborník z 6. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektárnách
/ 2013-07-03 13:02:39 /

Klíčová slova

model spolehlivosti

BibTeX

@MISC{JirsovaL_2011_Normovanimodelu,
 author = {Jirsov\'{a}, L. and Jel\'{i}nek, L.},
 title = {Normov\'{a}n\'{i} modelu spolehlivosti parn\'{i} turb\'{i}ny pomoc\'{i} transformace \v{c}asov\'{e}ho m\v{e}\v{r}\'{i}tka},
 year = {2011},
 journal = {Sborn\'{i}k z 6. konference Zvy\v{s}ov\'{a}n\'{i} \v{z}ivotnosti komponent energetick\'{y}ch za\v{r}\'{i}zen\'{i} v elekt\'{a}rn\'{a}ch},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JirsovaL_2011_Normovanimodelu},
}