Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Jirsová Lenka and Houdová Lucie and Jelínek Libor and Janeček Eduard : Approach to Solving the Task of Availability Prediction and Cost Optimization of a Steam Turbine . Poceedings of the ITI 2010, p. 629-634, SRCE, University of Zagreb, Cavtat, Croatia, 2010.

Abstrakt

This paper deals with approaches to solving the task of availability prediction and maintenance cost optimization of steam turbines in the Czech coal-fired power plants. There are presented commonly used methods for input data processing and for the availability modeling with using a data of breakdowns and repairs. Mentio-ned methodologies are compared considering the utilization for decision support in maintenance of steam turbines.

Abstrakt v češtině

Tento článek se zabývá přístupy k řešení úlohy predikce dostupnosti a optimalizace nákladovosti parních turbín elektrárenských strojoven. Uvádí běžné metody řešení obdobných úloh a zabývá se celým procesem řešení od zpracování vstupních dat po požadované výsledky. Cílem článku je nastínit různé způsoby řešení uvedené úlohy, které byly použity při řešení projektů pro podporu rozhodování v oblasti údržby parních turbín, a tyto možnosti porovnat.

Detail publikace

Název: Approach to Solving the Task of Availability Prediction and Cost Optimization of a Steam Turbine
Autor: Jirsová Lenka ; Houdová Lucie ; Jelínek Libor ; Janeček Eduard
Název - česky: Přístupy k řešení úlohy predikce dostupnosti a optimalizace nákladovosti parních turbín
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2010
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Poceedings of the ITI 2010
Strana: 629 - 634
ISBN: 978-953-7138-18-9
Nakladatel: SRCE, University of Zagreb
Místo vydání: Cavtat, Croatia
Datum: 24.6.2010
2011-03-15 16:21:56 / 2011-03-15 16:21:56 / 1

Klíčová slova

availability prediction, cost optimization, data preprocessing, reliability analysis

Klíčová slova v češtině

predikce dostupnosti, optimalizace nákladovosti, zpracování dat, spolehlivostní analýzy

BibTeX

@INPROCEEDINGS{JirsovaLenka_2010_ApproachtoSolving,
 author = {Jirsov\'{a} Lenka and Houdov\'{a} Lucie and Jel\'{i}nek Libor and Jane\v{c}ek Eduard},
 title = {Approach to Solving the Task of Availability Prediction and Cost Optimization of a Steam Turbine},
 year = {2010},
 publisher = {SRCE, University of Zagreb},
 journal = {Poceedings of the ITI 2010},
 address = {Cavtat, Croatia},
 pages = {629-634},
 ISBN = {978-953-7138-18-9},
 note = {cekam na UT ISI na web of science},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JirsovaLenka_2010_ApproachtoSolving},
}