Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Jurčíček, F. and Zahradil, J. and Jelínek, L. : A human-human train timetable dialogue corpus . Eurospeech, vol. 1, p. 1525-1528, ISCA, Bonn, 2005.

Abstrakt

This paper describes progress in a development of the humanhuman dialogue corpus. The corpus contains transcribed user’s phone calls to a train timetable information center. The phone calls consist of inquiries regarding their train traveler’s plans. The corpus is based on dialogues’s transcription of user’s inquiries that were previously collected for a train timetable information center. We enriched this transcription by dialogue act tags. The dialogue act tags comprehend abstract semantic annotation. The corpus comprises a recorded speech of both operators and users, orthographic transcription, normalized transcription, normalized transcription with named entities, and dialogue act tags with abstract semantic annotation. A combination of a dialogue act tagset and a abstract semantic annotation is proposed. A technique of dialogue act tagging and abstract semantic annotation is described and used.

Abstrakt v češtině

Tento článek popisuje vývoj dilogového korpusu člověk-člověk. Korpus obsahuje přepsanou spontání řeč telefonních hovorů na vlakové informace. Hovory se týkají dotazování na příjezdy a odjezdy vlaků, případně ceny jízdenek. Korpus je založen již na již dříve pořízeném korpusu. Korpus byl rozšířen o anotaci dialogovými akty. Dialogové akty obsahují z abstraktní sémantické anotace. Korpus obsahuje nahrávky jak operátora tak i uživatlů, ortografickou anotaci, normalizovanou anotaci, normalizovanou anotaci s pojmenovanými entitami a dialogové akty s abstraktní anotací Je navržena kombinace dialogových aktů a abstraktní sémantické anotace. Dále je posán zpusob anotace.

Detail publikace

Název: A human-human train timetable dialogue corpus
Autor: Jurčíček, F. ; Zahradil, J. ; Jelínek, L.
Název - česky: Korpus člověk-člověk dialogů o odjezdech vlaků
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 4.9.2005
Rok vydání: 2005
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Eurospeech
Číslo vydání: 1
Strana: 1525 - 1528
ISBN: 1018-4074
ISSN: 1018-4074
Nakladatel: ISCA
Místo vydání: Bonn
Datum: 4.9.2005 - 8.9.2005
/ /

Klíčová slova

spontaneous speech, dialogue systems

Klíčová slova v češtině

spontánní řeč, dialogové systémy

BibTeX

@ARTICLE{JurcicekF_2005_Ahuman-humantrain_1,
 author = {Jur\v{c}\'{i}\v{c}ek, F. and Zahradil, J. and Jel\'{i}nek, L.},
 title = {A human-human train timetable dialogue corpus},
 year = {2005},
 publisher = {ISCA},
 journal = {Eurospeech},
 address = {Bonn},
 volume = {1},
 pages = {1525-1528},
 ISBN = {1018-4074},
 ISSN = {1018-4074},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JurcicekF_2005_Ahuman-humantrain_1},
}