Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Jurčíček, F. and Švec, J. and Zahradil, J. and Jelínek, L. : Use of negative examples in training the HVS semantic model . Lecture Notes in Artificial Intelligence, 4188, p. 605-612, 2006.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

This paper describes use of negative examples in training the HVS semantic model. We present a novel initialization of the lexical model using negative examples extracted automatically from a semantic corpus as well as description of an algorithm for extraction these examples. We evaluated the use of negative examples on a closed domain human-human train timetable dialogue corpus. We significantly improved the standard PARSEVAL scores of the baseline system. The labeled F-measure (LF) was increased from 45.4% to 49.1%.

Abstrakt v češtině

Článek popisuje HVS sémantický model a nový způsob zlepšení účení modelu n a základě negativních příkladů extrahovaných (automaticky) z ručně anotovaného korpusu. Korpus je souhrn dialogů z uzavřené úlohy vlakových dotazů. Standardní PARSEVAL skóre základního systému se významně zlepšilo. F-measure (LF) se zvýšilo z 45.4% na 49.1%.

Detail publikace

Název: Use of negative examples in training the HVS semantic model
Autor: Jurčíček, F. ; Švec, J. ; Zahradil, J. ; Jelínek, L.
Název - česky: Vliv negativních příkladů na trénování HVS sémantického modelu
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Lecture Notes in Artificial Intelligence
Svazek: 4188
Strana: 605 - 612
ISBN: 0302-9743
/ 2008-06-13 12:05:21 /

Klíčová slova

semantic model, HVS, negative examples, train timetable corpus

Klíčová slova v češtině

sémantický model, HVS, negative příklady, korpus vlakových dotazů

BibTeX

@ARTICLE{JurcicekF_2006_Useofnegative,
 author = {Jur\v{c}\'{i}\v{c}ek, F. and \v{S}vec, J. and Zahradil, J. and Jel\'{i}nek, L.},
 title = {Use of negative examples in training the HVS semantic model},
 year = {2006},
 journal = {Lecture Notes in Artificial Intelligence},
 pages = {605-612},
 series = {4188},
 ISBN = {0302-9743},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JurcicekF_2006_Useofnegative},
}