Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Jurčíček, F. : Statistical approach to the semantic analysis of spoken dialogues . p. 137, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2007.

Abstrakt

This thesis concerns the development of the statistical semantic parser, primarily for use in the spoken dialogue systems. Particular emphasis is laid on the problems encountered in the statistical modeling. Chapter 5 describes the development of the human-human train time table semantic corpus. First, it details the annotation scheme and the process of annotation. In addition, it analyzes the obtained annotation in terms of inter and intra annotator agreement. Finally, it estimates lower-bound baselines and upper-bound ceilings for each part of the annotation scheme. Chapters 6 and 7 analyze the implementation of the baseline system. The outcomes of the analysis are then exploited in the following chapters. Chapters 8, 9, and 10 describe the improvements to the baseline parser such as the use of negative examples, the left-right-branching parsing, and the semantic parser input parametrization. Finally, Chapter 11 concludes the thesis, and we discuss the main contributions.

Abstrakt v češtině

Tato dizertačnípráce se zabývá vývojem statistického sémantického parseru, který je primárně určen pro použití v mluvených hlasových dialozích. První kapitola přibližuje systémy porozumění řeči. Kapitola dvě přibližuje statistické metody používané v oblastích rozpoznávání řeči, sémantické analýzy a tagování. Kapitola tři popisuje základní metody používané pro sémantickou analýzu mluvených dialogů. Kapitola čtyři popisuje cíle dizertační práce. Kapitola pět popisuje tvorbu korpusu vět anotovaných abstraktní sémantickou anotací. Kapitoly šest a sedm popisují a nalyzují baseline system. Kapitoly osm, devět a deset popisují nové postupy a dosažené zlepšení sémantické analýzi. Nakonec kapitola jedenáct uzavírá dizertační práci a shrnuje dosažené výsledky

Detail publikace

Název: Statistical approach to the semantic analysis of spoken dialogues
Autor: Jurčíček, F.
Název - česky: Statistický přístup k sémantické analýze mluvených dialogů
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 14.6.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Vysokoškolská kvalifikační práce (dizertační, habilitační)
Strana: 137
Místo vydání: Plzeň
Datum: 14.6.2007 - 14.6.2007
Univerzita, škola: University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic
/ /

Klíčová slova

semantic analysis, parsing

Klíčová slova v češtině

sémantická analýza, parsování

BibTeX

@PHDTHESIS{JurcicekF_2007_Statisticalapproach,
 author = {Jur\v{c}\'{i}\v{c}ek, F.},
 title = {Statistical approach to the semantic analysis of spoken dialogues},
 year = {2007},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {137},
 school = {University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JurcicekF_2007_Statisticalapproach},
}