Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Jurčíček Filip and Švec Jan and Müller Luděk : Extension of HVS semantic parser by allowing left-right branching . 2008 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, vol. 2008, p. 4993-4996, IEEE, Las Vegas, Nevada, U.S.A., 2008.

Abstrakt

The hidden vector state (HVS) parser is a popular method for semantic parsing. It is used in the language understanding module of the statistical based spoken dialog system. This paper presents an extension of the HVS semantic parser. It enables the parser to generate broader class of semantic trees. This modication can be used to improve the performance of the parser by generating not only the right-branching trees (like original HVS parser) but also limited left-branching trees and their combinations. The extension retains simplicity and properties of the original HVS parser. We tested the method on Czech human-human train timetable corpus. The modied HVS parser yields statistically signicant improvement. The accuracy of the system increased from 50.4% to 58.3% absolutely.

Abstrakt v češtině

Parser se skrytým stavým vektorem (Hidden Vector State parser, HVS parser) je populární metodou pro sémantické parsování. Často je používan jako modul pro porozumění mluvené řeči ve statisticky založených hlasových dialogových systémech. Tento článek popisuje rozšírení HVS parseru tak, že umožňuje generování šiřší třídy sémantických stromů. Díky této modifikace je dosaženo zvýšení přesnosti parseru právě kvůli možnosti generovat ne pouze stromy s pravým větvením (jako původní HVS parser), ale také omezené stromy s levým větvením a také jejich kombinace. Toto rozšíření zachovává jednoduchost a další vlastnosti původního HVS parseru. Tuto metodu jsme testovali na českém korpusu z oblasti poskytování informací o jízdních řádech. Modifikovaný HVS parser přinesl statisticky významné zvýšení přesnosti, která vzrostla absolutně z 50,4% na 58,3%.

Detail publikace

Název: Extension of HVS semantic parser by allowing left-right branching
Autor: Jurčíček Filip ; Švec Jan ; Müller Luděk
Název - česky: Rozšíření HVS sémantického parseru o možnost levo-pravého větvení
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: 2008 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing
Číslo vydání: 2008
Strana: 4993 - 4996
ISBN: 978-1-4244-1483-3
Nakladatel: IEEE
Místo vydání: Las Vegas, Nevada, U.S.A.
Datum: 4.4.2008
2011-03-15 16:21:31 / 2011-03-15 16:21:31 / 1

Klíčová slova

semantic analysis, spoken dialogue systems, spoken language understanding

Klíčová slova v češtině

sémantická analýza, hlasové dialogové systémy, porozumění mluvené řeči

BibTeX

@INPROCEEDINGS{JurcicekFilip_2008_ExtensionofHVS,
 author = {Jur\v{c}\'{i}\v{c}ek Filip and \v{S}vec Jan and M\"{u}ller Lud\v{e}k},
 title = {Extension of HVS semantic parser by allowing left-right branching},
 year = {2008},
 publisher = {IEEE},
 journal = {2008 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing},
 address = {Las Vegas, Nevada, U.S.A.},
 volume = {2008},
 pages = {4993-4996},
 ISBN = {978-1-4244-1483-3},
 note = {Oprava ISBN:  p\r{u}vodn\'{i} bylo  1-4244-1484-9, opraveno podle WoS},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/JurcicekFilip_2008_ExtensionofHVS},
}